Projekt został skierowany do konsultacji społecznych, które mają potrwać do 11 stycznia 2021 r. Jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

"Koszty wdrożenia i utrzymania e-Urzędu Skarbowego zostały uwzględnione w ramach Oceny Skutków Regulacji dokumentu pn. Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - uchwała nr 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. Wdrażane przedsięwzięcie, w tym poszczególne e-usługi i funkcjonalności, finansowane jest ze środków unijnych (POPC). Łączna kwota dofinansowania wynosi 101 804 066,54 zł Całość przedsięwzięcia planowana jest do września 2022 r. Podział wydatków i sposób ich ustalania wynika ze studium wykonalności przedsięwzięcia" – czytamy w OSR do projektu.

Projektowana ustawa tworzy ramy prawne do wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego administracji skarbowej pod nazwą e-Urząd Skarbowy, który ma być serwisem informacyjno-transakcyjnym dla pięciu grup interesariuszy: podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy, za pośrednictwem którego mają oni mieć dostęp do informacji z obszaru podatków oraz gwarancję pełnej transakcyjności; za pomocą udostępnionych narzędzi i usług możliwe będzie kompleksowe załatwianie spraw podatkowych online.

Reklama

W ramach wdrażania e-Urzędu Skarbowego przewidziano ułatwienia w zakresie dostępności dla klientów KAS: badania i audyty UX i WCAG zapewnią wysokiej jakości e-usług, zgodne z potrzebami klientów KAS, w tym osób z niepełnosprawnościami. Ponadto docelowo przewiduje się udostępnienie serwisu e-Urząd Skarbowy również w językach obcych, oraz rozwiązania wspierające dla osób posługujących się językiem migowym, podano także.

Podkreślono, że konieczne jest również "uwzględnienie pilnej potrzeby procedowania projektu w celu jak najszybszego wdrożenia rozwiązań prawnych, które ułatwią, co jest szczególnie istotne w okresie epidemii, elektroniczne załatwianie spraw pozostających we właściwości organów KAS w szerszym niż obecnie zakresie".

W związku z tym, przewiduje się, że konsultacje publiczne powinny zostać zakończone nie później niż 11 stycznia 2021 r, podsumowano.