Zysk operacyjny wyniósł 4,32 mln zł wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 6,13 mln zł wobec 4,87 mln zł rok wcześniej, a znormalizowana EBITDA - odpowiednio: 6,77 mln zł wobec 5,76 mln zł.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,07 mln zł w I kw. r.obr. 2020/2021 wobec 37,59 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych w I kwartale roku obrotowego 2020 wyniosły 28,2 mln zł wobec 29,4 mln zł w I kwartale 2019 roku obrotowego. Istotny wpływ na wyniki sprzedażowe grupy w minionym kwartale miał istotnie niższy, w porównaniu z I kwartałem 2019 roku obrotowego, backlog na początku okresu sprawozdawczego (4,8 mln zł wobec 14,8 mln zł rok wcześniej), jak również pogorszenie sytuacji epidemiologicznej, wpływające na priorytety zakupowe publicznych placówek medycznych oraz na dynamikę postępowań przetargowych" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2020 roku finansowego grupa odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży w segmencie radiofarmaceutyków do 5,95 mln zł z 8,15 mln zł rok wcześniej (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych).

"Kluczowy wpływ na mniejszą sprzedaż radiofarmaceutyków w analizowanym okresie miała niższa sprzedaż asortymentu uzupełniającego (związana z zakończeniem jednorazowego kontraktu realizowanego w minionym roku), jak również spadek przychodów Centrum Badań Klinicznych, związany z pandemią i istotnym ograniczeniem skali badań klinicznych, prowadzonych zarówno w Polsce jak i zagranicą. Równocześnie w analizowanym okresie grupa odnotowała 9-proc. wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków podstawowych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2020/2021 wyniósł 3,14 mln zł wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)