Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w kwietniu wzrosły o 4,9 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,3 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

kwiecień kwiecień marzec marzec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 5,3 0,5 4,2* 1,6*
górnictwo i wydobywanie 22,1 0,2 23,3 4,1
przetwórstwo przemysłowe 5,0 0,6 3,6* 1,6*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,5 0,1 2,5* 0,4*
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 3,3 0,1 3,5 0,5
PRODUKCJA BUDOWLANA 2,9 0,5 2,6 0,4

* - dane skorygowane