)

"Według 48% respondentów, obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce. Przeciętne zagrożenie dla gospodarki odczuwa 42,8% odpowiadających na pytania. Małe zagrożenie deklaruje tylko 8,7%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło zaledwie 0,5% respondentów" - czytamy w komunikacie.

Badanie GUS wykazało, że dla 14,6% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistej sytuacji finansowej.

"Przeciętne zagrożenie odczuwa 41,4% odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 28,2%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło 15,8% respondentów" - czytamy dalej.

Reklama

W przypadku pytań związanych z utratą pracy, zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności wyraziło 4,9% respondentów, a 42% nie ma obaw o utratę pracy, podał GUS.

"Spośród osób pracujących (60,8% respondentów), zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności odczuwa 4,9% respondentów. W przypadku wariantów odpowiedzi 'możliwe' i 'raczej nie' odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 16,5% oraz 33,3%. Odsetek osób pracujących, które nie mają obaw, wyniósł 42%. Niewielka liczba respondentów pracujących (3,3%) nie miała zdania" - czytamy dalej.

GUS podał, że dla 17,6% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla codziennego życia w lokalnej społeczności, małe zagrożenie deklaruje 26,1% badanych.

Przeciętne zagrożenie odczuwa 53,7% odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej, podał GUS.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 219 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 5-14 lipca 2021 r.

(ISBnews)