"W ramach naszych działań powołujemy fundusz, który w najbliższych kilku latach w wielkości 7 mld zł będzie służył na modernizację takich elementów funkcjonowania szpitali jak chociażby wymiana 90 tys. łóżek szpitalnych dla pacjentów, 4,5 tys. łóżek na OIOM-ach, 400 dodatkowych i wymienionych ambulansów, które będą najnowocześniejsze i wsparcie dla ratownictwa medycznego" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

"Te wszystkie działania w ramach funduszu modernizacji szpitali przyczynią się zasadniczo do dalszej poprawy funkcjonowania służby zdrowia" - dodał.

Subfundusz Modernizacji Podmiotów Leczniczych (SMPL) ma być częścią Funduszu Medycznego. W ramach Funduszu Medycznego zostaną wyodrębniono 4 subfundusze, w ramach których powstają i będą powstawały dedykowane programy i działania służące realizacji jego celów:

 • Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych
 • Subfundusz infrastruktury strategicznej
 • Subfundusz rozwoju profilaktyki
 • Subfundusz terapeutyczno-innowacyjny

SMPL zostanie wdrożony poprzez ustanowioną przez Radę Ministrów uchwałę w sprawie przyjęcia Programu inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych.

Wybór wniosków o dofinansowanie nastąpi w drodze konkursów, które zorganizuje i przeprowadzi minister zdrowia. Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a Ministerstwem Zdrowia. O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

SMPL ma obejmować:

 • wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych;
 • wsparcie procesów konsolidacyjnych podmiotów leczniczych; 
 • wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego; 
 • wymiana łóżek szpitalnych.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w tym roku na inwestycje na infrastrukturę szpitalną ma zostać przeznaczonych około 900 mln zł. Pierwsze nabory wniosków zaplanowano na ostatni kwartał 2021 r. Wówczas:

 • 698 mln zł ma trafić rozwój infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych - przekształcenie istniejących łóżek (oddziałów) w łóżka opieki długoterminowej;
 • 126 mln zł - na wsparcie ratownictwa medycznego - budowę i modernizację lądowisk/lotnisk przy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR);
 • 129 mln zł - na wymianę łóżek szpitalnych.

Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie w następnych latach, a docelowa kwota na wskazane działania może zostać zwiększona w ramach środków dostępnych w Funduszu Medycznym (łącznie blisko 40 mld zł do 2029 r.)

W ramach Subfundusz Modernizacji Podmiotów Leczniczych ma powstać:

 • 177 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki w zakresie opieki długoterminowej.
 • 60 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu geriatrii.
 • 15 tys. nowych łóżek utworzonych w opiece długoterminowej.
 • 1 tys. nowych łóżek utworzonych w geriatrii.
 • 90 tys. 300 wymienionych łóżek szpitalnych, w tym 4,5 tys. łóżek intensywnej opieki medycznej.
 • 387 zmodernizowanych o doposażonych jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • 422 zakupionych ambulansów
 • 22 doposażonych baz LPR

Minister zdrowia poinformował również, że w roku akademickim 2021/2022 zwiększono limit przyjęć na studia medyczne o 600 osób.