Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-lipiec 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku:

wartość
mld EUR
saldo handlu zagranicznego 3,1
eksport 160,2
import 157,1
mld USD
saldo handlu zagranicznego 3,8
eksport 193,1
import 189,3