Konsensus rynkowy przewidywał 6,5 mld euro nadwyżki.

We wrześniu 2021 r. eksport państw strefy euro (niewyrównany sezonowo) wzrósł o 10% w ujęciu rocznym i wyniósł 209,3 mld euro, zaś import wzrósł o 21,6% r/r i wyniósł 202 mld euro.

(ISBnews)