Kwalifikacja wojskowa 2023 - termin

Zgodnie z projektem rozporządzenia do ustawy o obronie ojczyzny, opublikowanym w poniedziałek przez RCL, kwalifikacja wojskowa w roku 2023 ma zostać ogłoszona 16 marca i odbywać się od 3 kwietnia do 30 czerwca.

Kto zostanie wezwany przed komisję?

Do stawienia się na kwalifikację mają zostać wezwani mężczyźni urodzeni w 2004 r. oraz osoby urodzone w latach 1999-2003, które nie mają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jednak okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii przed zakończeniem kwalifikacji.

Reklama

Projekt przewiduje także, że do kwalifikacji mają się stawić kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/23 kończą studia wyższe lub naukę w szkołach policealnych określonych specjalności.

Do stawiennictwa na kwalifikację zobowiązują zgodnie z ustawą kwalifikacje lub wykształcenie wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy.

Na kwalifikację mają się stawić ponadto osoby, które w przyszłym roku kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby.

Kwalifikacja wojskowa zamiast poboru

Kwalifikacja wojskowa zastąpiła w 2009 r. pobór, kiedy obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona w związku z przejściem na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Zawieszenie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiennictwa przed komisją lekarską.

Ubiegłoroczna kwalifikacja została ze względu na pandemię koronawirusa przesunięta i podzielona na dwie tury; w 2020 r. kwalifikacja, rozpoczęta w lutym i planowana do kwietnia, została przerwana w marcu z powodów epidemicznych.(PAP)