Dom Polski w Davos zaprasza gości Forum pod adres Promenade 67 w dniach 17–19 stycznia 2023 r.

Dom Polski w Davos pod auspicjami Prezydenta RP Andrzeja Dudy jak co roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego ma – zgodnie z intencją organizatorów – stać się miejscem debat na temat bieżących problemów gospodarczych i społecznych o znaczeniu globalnym i regionalnym oraz wydarzeń promujących polską kulturę. Oficjalnego otwarcia Domu Polskiego w Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego 2023 dokona wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Podczas dyskusji w Polish House zostaną poruszone takie tematy jak potencjał wzrostu Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście przyspieszenia rozwoju technologii i innowacji, zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, energią odnawialną, gospodarką cyfrową, opieką zdrowotną, przemysłem kosmicznym, zrównoważonym rozwojem czy bezpieczeństwem geopolitycznym.

Uczestnicy debaty „Dlaczego Polska? Wykorzystanie szansy w dobie przejścia od globalizacji do regionalizacji” postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy Polska może stać się regionalnym hubem produkcyjno-operacyjnym. Naświetlą też praktyczne aspekty inwestowania i prowadzenia biznesu nad Wisłą.

Reklama

W agendzie uwagę przykuwają zagadnienia poświęcone energetyce. Organizatorzy Polish House postawili na dyskusję o zrównoważonej energii jako wypadkowej bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. Podczas panelu „Perspektywa energetyczna: Zrównoważony rozwój jako szansa gospodarcza dla Polski” prelegenci odpowiedzą na pytanie o to, w jaki sposób Polska może uzyskać przewagę ekonomiczną w procesie transformacji energetycznej. A szczegółowo pochylą się m.in. nad tym, jak Polska może uczyć się od innych krajów w drodze do bycia liderem zrównoważonego rozwoju oraz czy nasz kraj może wykorzystać swoją pozycję regionalnego centrum technologii cyfrowych do skalowania rozwiązań biznesowych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Kwestie energetyczne będą dyskutowane również w szerszym kontekście. Wojna w Ukrainie zdestabilizowała europejskie rynki energii i doprowadziła do huśtawki cenowej, zachwiania dostaw, a w rezultacie do problemów z bezpieczeństwem energetycznym i niepewności gospodarczej. Obecnie suwerenność energetyczna stanowi jeden z największych priorytetów w kontekście przyszłości Europy. Istotnym elementem odpowiedzi na współczesne wyzwania energetyczne może być energia jądrowa – wskazują organizatorzy Polish House. Zagadnienia związane z energetyką jądrową pojawią się podczas debaty „Droga do europejskiej suwerenności energetycznej”, przed którą głos zabierze Prezydent RP Andrzej Duda. Tematem panelu będą strategia energetyczna Polski oraz inwestycje w infrastrukturę związaną z energetyką jądrową. Uczestnicy debaty postarają się odpowiedzieć na pytania: W jaki sposób Europa może osiągnąć suwerenność energetyczną? Czy polskie ambicje w zakresie energetyki jądrowej wyznaczą ścieżkę energetyczną gwarantującą europejską stabilność gospodarczą? Jak szybko i na jak dużą skalę wdrażać nowe rozwiązania?

W pawilonie polskim odbędzie się także dyskusja poświęcona kryzysowi gospodarczemu, której uczestnicy spróbują rozstrzygnąć takie kwestie jak: Co powinniśmy zrobić inaczej, zwłaszcza aby zapobiec wysokiej inflacji? Jakie są scenariusze na przyszłość? Jaką politykę gospodarczą powinny przyjąć Europa, Stany Zjednoczone i reszta świata, aby złagodzić kryzysy i ponownie rozpocząć szybki, sprawiedliwy i ekologiczny wzrost?

Goście Domu Polskiego będą debatować również o przyszłości Ukrainy. Choć perspektywa odbudowy tego kraju ze zniszczeń powojennych wydaje się odległa, to doświadczenia z przeszłości pokazują, że powodzenie podobnego procesu wymaga odpowiedniego wcześniejszego przygotowania. Sama odbudowa kraju dotkniętego wyniszczającą wojną to złożone wyzwanie, które wymaga bezprecedensowej współpracy, ogromnych zasobów i wyjątkowego przywództwa. Uczestnicy debaty „Odbudowa Ukrainy. Mapowanie potrzeb ukraińskiego sektora biznesowego” porozmawiają o tym, jak kraje zachodnie mogą się zaangażować w powojenną odbudowę ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na potrzeby lokalnego biznesu.

W tym roku podwoje dla gości Światowego Forum Ekonomicznego w Davos otwiera też Dziennik Gazeta Prawna. Pawilon DGP, podobnie jak pawilon polski, będzie zlokalizowany w pobliżu głównego budynku konferencyjnego, przy ul. Promenade. Tym samym Dziennik Gazeta Prawna dołącza do grona największych firm i światowych mediów, które zapraszają do własnych pawilonów w Davos. W przestrzeni DGP odbędą się panele dyskusyjne oraz rozmowy z udziałem gości zagranicznych i krajowych, które będzie można oglądać w serwisach internetowych Dziennika Gazety Prawnej. Relacje z tych wydarzeń znajdą Państwo również na naszych łamach.

Pełny program wydarzeń w Domu Polskim w Davos można zobaczyć pod adresem polish-house.pl

Zapraszamy do publikacji w wersji angielskiej DGP: World Economic Forum