Ogłoszenie stanu wyjątkowego w związku z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi zapewni niezbędną podstawę prawną do wprowadzenia środków pomagających złagodzić skutki kryzysu oraz wykluczy możliwość nakładania kar na rolników za niewywiązywanie się z obowiązków - poinformowały estońskie stowarzyszenia rolnicze.

We wtorek stowarzyszenia zwróciły się do premier Kai Kallas o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Sygnatariusze petycji zwrócili uwagę, że wiosenne przymrozki i obecna susza doprowadziły do poważnych problemów w estońskim sektorze rolnym, zagrażając tegorocznym zbiorom.

Deszcze z ostatnich kilku tygodni nie poprawiły sytuacji, ponieważ okres, który powinien zapewnić roślinom dobry start pod względem produktywności, dobiegł końca, a część nasion w ogóle nie kiełkowało - zaznaczyli estońscy rolnicy.

Reklama