Dlaczego papierosy drożeją od marca?

Podniesione ceny na wyroby tytoniowe obowiązują już od 1 stycznia 2024 roku. Do 29 lutego w sklepach można było nabyć wyroby z zeszłoroczną akcyzą. Podniesiona akcyza w tym roku to efekt nowelizacji ustawy z 2021 roku o podatku akcyzowym. W praktyce ceny wyrobów tytoniowych mogą wzrosnąć w 2024 roku co najmniej o 1 zł za paczkę papierosów. Stawka akcyzy na alkohol etylowy, wino, piwo i napoje fermentowane (z wykluczeniem cydru) wzrasta o 5 proc., w przypadku papierosów i tytoniu do palenia – o 10 proc. Szacuje się, że najtańsza paczka papierosów będzie kosztować ok. 17 zł, najdroższe produkty – powyżej 20 zł za paczkę.

Kiedy można spodziewać się kolejnych podwyżek?

Reklama

Konsumentów wyrobów tytoniowych oraz produktów alkoholowych czekają również dalsze podwyżki – ustawa przewiduje je kolejno aż do 2027 roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy stawka akcyzy na alkohol i papierosy wzrośnie w 2024, 2025 i 2026 dla takich produktów jak: alkohol etylowy 100%, piwo, wino, pozostałe napoje fermentowane (z wyłączeniem cydru), wyroby pośrednie, papierosy, cygara, cygaretki oraz tytoń do palenia.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym podano argument o ograniczeniu spożycia produktów z tej kategorii, także przez osoby nieletnie. "Podwyższenie stawek akcyzy na napoje alkoholowe ma przede wszystkim na celu ograniczenie spożycia używek przez konsumentów. Dostępność alkoholu w Polsce jest zbyt duża, a biorąc pod uwagę czynnik inflacyjny, bez podwyższenia stawek akcyzy przystępność cenowa napojów alkoholowych cały czas by rosła" – wyjaśniono w uzasadnieniu do przepisów z 2021 roku. Według danych szacunkowych rządu podniesienie akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe może przynieść w latach 2025-2027 wpływy do budżetu na poziomie ok. 37 miliardów złotych.