Dodatnie saldo rachunku bieżącego

We wtorek Narodowy Bank Polski poinformował w komunikacie, że w marcu 2024 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2023 r. saldo rachunku bieżącego również było dodatnie i wyniosło 7,5 mld zł. Bank centralny podał, że w marcu br. saldo usług wyniosło 14,1 mld zł, a saldo obrotów towarowych sięgnęło 2,1 mld zł. Jednocześnie saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło -10,3 mld zł, także w przypadku salda dochodów wtórnych zanotowano deficyt na poziomie 4,5 mld zł.

Wartość eksportu i importu

„Obserwowane duże spadki wartości obrotów towarowych wynikały między innymi z mniejszej liczby dni roboczych niż w marcu 2023 r. W marcu 2024 r. wartość eksportu towarów wyniosła 122,0 mld zł, co oznacza spadek o 17,0 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2023 r. Wartość importu towarów w porównaniu do marca 2023 r. zmniejszyła się o 15,8 proc. i osiągnęła poziom 119,9 mld zł” – wskazano w komunikacie NBP.

Reklama

Bank centralny podał, że w marcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r., wartość eksportu zmniejszyła się we wszystkich kategoriach. Najsilniej zmniejszyła się wartość eksportu towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr inwestycyjnych.

„Z kolei nieco mniejsze spadki w porównaniu z eksportem ogółem nastąpiły m.in. w sprzedaży zagranicznej produktów rolnych oraz środków transportu. W tej ostatniej kategorii zmiany na poziomie poszczególnych pozycji były bardzo zróżnicowane. Z jednej strony, mimo niesprzyjającego układu kalendarza, była kontynuowana tendencja wzrostowa eksportu samochodów dostawczych oraz aut osobowych, z drugiej nastąpił dalszy głęboki spadek sprzedaży akumulatorów elektrycznych” – wyjaśnił NBP.

Bank centralny poinformował, że wartość importu w porównaniu z marcem 2023 r. zmniejszyła się – podobnie jak w eksporcie – we wszystkich kategoriach.

„Najbardziej zmniejszyła się wartość dostaw towarów zaopatrzeniowych i dóbr inwestycyjnych. Natomiast relatywnie niewielkie spadki nastąpiły w imporcie środków transportu oraz towarów konsumpcyjnych, co może wskazywać na rosnący popyt na te produkty. Podobnie jak w poprzednich miesiącach największy wzrost wartości był obserwowany w przywozie samochodów osobowych” – zauważył NBP.

Bank centralny podał także, że przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 34,8 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. spadły o 0,8 mld zł (tj. o 2,1 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 20,7 mld zł i zmniejszyła się o 0,9 mld zł (tj. o 4,0 proc.) w porównaniu z marcem 2023 r.

„O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 13,1 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,2 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (2,3 mld zł)” – zaznaczył NBP w komunikacie. (PAP)

autor: Marek Siudaj