Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, a jej akcjonariuszami są Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadaniem KUKE jest wspieranie działań eksportowych polskich przedsiębiorstw, przy czym proponowane rozwiązania są zarówno komercyjne, jak i gwarantowane przez Skarb Państwa.

Rozmowa z prezesem KUKE dotyczyła krajów Unii Europejskiej i OECD, które dotychczas nie kojarzyły się z nadzwyczajnym ryzykiem eksportowym. Sytuacja jednak zmieniła się na skutek pandemii Covid-19, a w konsekwencji wzrosło znaczenie ubezpieczeń kredytów eksportowych. Jednocześnie, jak mówił nasz gość, w takiej sytuacji limity kredytowe udzielane dotychczas przez ubezpieczycieli komercyjnych po prostu zaczynają topnieć, a ryzyko jest ograniczane.

Rozwiązaniem mogą być ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa, w tym przez KUKE. - W naszym dna jest pomaganie eksporterom - mówił Janusz Władyczak i wyjaśniał, kto może uzyskać wsparcie oraz przedstawił swoje prognozy sytuacji rynku eksportowego na drugą połowę roku 2020.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.