Wzajemna wymiana, czyli liczony razem eksport i import, miała w roku 2019 wartość 123,5 mld euro, co dało Polsce szóste miejsce na liście największych partnerów handlowych Niemiec - za Chinami, Holandią, USA, Francją i Włochami, a przed Wielką Brytanią.

W porównaniu z rokiem 2018 polsko-niemiecka wymiana handlowa zwiększyła się o 4,2 proc., podczas gdy wartość całości obrotów niemieckiego handlu zagranicznego wzrosła w tym czasie tylko o 1,0 proc.

Na Niemcy przypadło w ubiegłym roku 27,5 proc. polskiego wywozu i 21,4 proc. polskiego wwozu towarów. Raport przypomina, że stawia to Niemcy z dalekim wyprzedzeniem na czele listy państw, z których pochodzi polski import oraz listy państw, do których kieruje się polski eksport.

"Polacy i Niemcy mogą wskazać na wiele wspólnych ekonomicznych sukcesów, a gospodarki obu państw są obecnie silnie powiązane" - zaznacza autor raportu dr Matthias Bittorf, pozytywnie oceniając dokonania Polski ostatnich lat.

"To, że Polska dozna zapewne podczas obecnego kryzysu najmniejszych szkód gospodarczych spośród wszystkich państw Unii Europejskiej (Komisja Europejska prognozuje dla niej spadek produktu krajowego brutto o 4,6 proc. w roku 2020 i jego wzrost o 4,3 proc. w roku 2021), powinno korzystnie wpłynąć na dalszy rozwój ścisłej współpracy gospodarczej" - podkreśla Bittorf.

Jak zastrzegł KfW, raport przedstawia osobiste poglądy autora i nie musi reprezentować stanowiska banku.