Minister wskazała podczas sesji otwierającej III edycję Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, że obecna sytuacja w gospodarce została zdeterminowana przez COVID-19. Zaznaczyła, że w następstwie pandemii nastąpiła konieczność dostosowania mechanizmów i instrumentów realizowanych przez Polskę w ramach polityki rozwoju. Podkreśliła jednak, że zachowana zostanie ciągłość strategicznych celów i priorytetów rozwojowych.

"Realizowane inwestycje przekładają się przede wszystkim na budowanie odpornej gospodarki i wspieranie spójności terytorialnej, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych krajowych rezerw budżetowych" - mówiła minister. Temu - jak wskazała - służy ma wdrażanie przez MFiPR programów takich jak: Mosty dla Regionów, Dostępność Plus, program dla Śląska i Bieszczad, czy Pakiet dla Średnich Miast.

Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że obecnie prace resortu koncentrują się na tym, jak zainwestować fundusze unijne, które wynegocjował w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. "Teraz pracujemy nad tym, by środki te przekuć w konkretne programy i inwestycje, których potrzebuje Polska" - wskazał.

Zaznaczyła, że prace MFiPR dotyczą kontynuacji polityki spójności, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, inicjatywy React EU i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. "Dzięki zaproponowanym instrumentom Europa – nawet w obliczu pandemii – ma szanse na szybki powrót na tory rozwojowe, jeżeli tylko planowane działania będą oparte na solidnych i sprawiedliwych fundamentach" - powiedziała.

"Nasz cel to nie tylko dobrze wyglądające statystyki, ale przede wszystkim zapewnienie wysokiego standardu życia Polaków poprzez realizowane inwestycje" - podkreśliła.