Według szacunków opublikowanych przez Eurostat, w trzecim kwartale 2020 r. sezonowo wyrównany PKB wzrósł o 12,5 proc. w strefie euro i o 11,5 proc. w UE w porównaniu z poprzednim kwartałem. Były to zdecydowanie najwyższe wzrosty obserwowane od 1995 r. Po tym jak w drugim kwartale 2020 r., PKB spadł o 11,7 proc. w strefie euro i o 11,3 proc. w UE, obecne odbicie wygląda imponująco.

Niestety w dłuższej perspektywie czasowej europejska gospodarka nie zdołała się jeszcze podnieść po uderzeniu pandemii koronawirusa. W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku PKB wyrównany sezonowo spadł o 4,3 proc. w strefie euro i o 4,2 proc. w całej Wspólnocie w trzecim kwartale 2020 r. Oznacza to tylko częściowe ożywienie po recesji z poprzedniego kwartału, gdy PKB spadło o 14,7 proc. w Eurolandzie i o 13,9 proc. w UE.

Wśród państw członkowskich największy wzrost PKB w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowały: Francja (18,7 proc.), Hiszpania (16,7 proc.) i Włochy (15,9 proc.). Najniższe wzrosty PKB odnotowały Grecja (2,3 proc.), Estonia i Finlandia (po 3,3 proc.) oraz Litwa (3,8 proc.).

Warto zwrócić uwagę, że gospodarki obecnych liderów wzrostów w poprzednim, drugim kwartale kurczyły się najbardziej, podczas gdy inne kraje notowały mniej wyraźne spadki. Wyjątkiem była Grecja, w której w drugim kwartale PKB zmniejszyło się o 14,1 proc., a teraz znalazła się w grupie państw z najwolniej rosnącą gospodarką.

Reklama

Według danych Eurostatu PKB Polski w trzecim kwartale w porównaniu z drugim wzrósł o 7,9 proc., co plasuje nas w środku zestawienia. To niezłe odpicie po tym, jak w poprzednim kwartale polska gospodarka skurczyła się o 9 proc. Natomiast w porównaniu do kwartału sprzed roku PKB Polski spadł o 1,8 proc., po tym jak w drugim kwartale polska gospodarka skurczyła się o 8 proc.

Składniki PKB i udział we wzroście

W trzecim kwartale 2020 r. wydatki na spożycie ostateczne gospodarstw domowych wzrosły o 14,0 proc. w strefie euro i o 13,2 proc. w UE. Nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 13,4 proc. w strefie euro i o 11,7 proc. w UE. Eksport wzrósł o 17,1 proc. w strefie euro i o 17,2 proc. w UE, a import wzrósł o 12,3 proc. w strefie euro i o 12,9 proc. w UE.

Wydatki na spożycie ostateczne gospodarstw domowych miały bardzo silny dodatni wkład we wzrost PKB zarówno w strefie euro, jak i w UE (odpowiednio +7,3 i +6,9 punktu procentowego - pp). Także wkład nakładów brutto na środki trwałe był dodatni w obu strefach (odpowiednio +2,8 i +2,5 pp). Udział salda zagranicznego i ostatecznych wydatków rządowych też był na plusie w obu strefach, podczas gdy wkład zmian zapasów był nieznacznie ujemny w obu strefach.

Rynek pracy

W trzecim kwartale 2020 roku liczba pracujących wzrosła o 1,0 proc. w strefie euro i o 0,9 proc. w UE w porównaniu z poprzednim kwartałem. Podobnie jak w przypadku PKB, były to największe wzrosty obserwowane od czasu rozpoczęcia gromadzenia danych w 1995 r. W dłuższej perspektywie czasowej rynek pracy nie wygląda już tak różowo. W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku zatrudnienie spadło o 2,3 proc. w strefie euro i o 2,0 proc. w UE w trzecim kwartale 2020 r., po spadkach z poprzedniego kwartału na poziomie odpowiednio -3,1 proc. i -2,9 proc..

O ile wpływ pandemii COVID-19 na zatrudnienie osób został złagodzony przez rządowe programy wsparcia, zmiany liczby przepracowanych godzin były znacznie bardziej widoczne. Przepracowane godziny wzrosły o 14,8 proc. w strefie euro i o 11,9 proc. w UE w trzecim kwartale 2020 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem. W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku, spadki wyniosły odpowiednio 4,5 proc. w strefie euro i 3,7 proc.

W trzecim kwartale 2020 roku najwyższy wzrost zatrudnienia w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano w Irlandii (+3,3 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: Hiszpania (+3,1 proc.) i Austria (+3,0 proc.). Natomiast największe spadki odnotowano na Litwie (-1,9 proc.), Rumunii (-1,0 proc.) i Bułgarii (-0,5 proc.).

W ciągu trzech miesięcy trzeciego kwartału w Polsce zatrudnienie wzrosło o 1,2 proc., natomiast w porównaniu do kwartału sprzed roku zatrudnienie zwiększyło się o 0,5 proc.

W relacji rocznej w większości państw członkowskich widoczny był spadek liczby przepracowanych godzin. Polska była jedynym państwem, w którym liczba przepracowanych godzin w trzecim kwartale była większa niż w kwartale sprzed roku. W ciągu 12 miesięcy w Polsce średni godzinowy czas pracy wydłużył się o 0,9 proc.

W porównaniu do poprzedniego kwartału czas pracy w Polsce wydłużył się o 3,8 proc.