W trzecim kwartale 2020 r. sezonowo wyrównana liczba rejestracji przedsiębiorstw wzrosła o 45,3 proc. w UE i o 46,3 proc. w strefie euro w porównaniu z poprzednim kwartałem. To znaczna poprawa na tle poprzedniego kwartału. W drugim kwartale 2020 r. liczba rejestracji przedsiębiorstw spadła o 22,3 proc. w UE i o 21,7 proc. w strefie euro w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r.

Niestety, wielu przedsiębiorców nie wytrzymało długotrwałego zamknięcia gospodarki i zbankrutowało. Liczba ogłoszeń o upadłości w UE wzrosła w trzecim kwartale 2020 roku, po gwałtownym spadku w dwóch poprzednich kwartałach.

W III kwartale 2020 r. sezonowo wyrównana liczba oświadczeń o upadłości wzrosła o 25,7 proc. w UE i o 36,1 proc. w strefie euro w porównaniu z drugim kwartałem 2020 r., podczas gdy w II kwartale liczba ogłaszanych upadłości spadła o 26,4 proc. w UE i o 33,1 proc. w strefie euro.

Reklama

Spadek rejestracji i upadłości w pierwszych dwóch kwartałach 2020 r. w dużej mierze można wytłumaczyć faktem, że odpowiednie administracje odpowiedzialne za rejestrowanie nowych firm i upadłości były czasowo niedostępne lub zamknięte, w związku z czym zdarzenia te nie mogły zostać natychmiast zgłoszone. Rządy mogły również przyznać dodatkowy czas na zakończenie procedur administracyjnych.

Stosunkowo niską liczbę bankructw w wielu krajach można też wyjaśnić działaniami rządów wspierającymi przedsiębiorstwa w czasie kryzysu, które mogły pozwoliły przetrwać lub kontynuować działalność przedsiębiorstwom, które w przeciwnym razie ogłosiłyby upadłość.

Roczne porównanie

W dłuższym terminie na poziomie całej Wspólnoty sytuacja nie wygląda tak tragicznie. W porównanie do kwartału sprzed roku liczba rejestracji nowych przedsiębiorstw wzrosła w UE w trzecim kwartale 2020 r., podczas gdy liczba zarejestrowanych upadłości zmalała.

Porównując trzeci kwartał 2020 z trzecim kwartałem 2019, liczba rejestracji nowych firm wzrosła o 2,2 proc. w UE i o 3,5 proc. w strefie euro. Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największy wzrost liczby rejestracji nowych przedsiębiorstw odnotowano we Francji (+21,5 proc.), Belgii (+14,3 proc.) i na Litwie (+11,4 proc.). Największe spadki odnotowano w Bułgarii (-18,3 proc.), Niemczech (-14,6 proc.) i Holandii (-13,3 proc.) . W Polsce w trzecim kwartale 2020 r, zarejestrowano o 0,5 proc. mnie firm niż rok wcześniej, podczas gdy w 2 kwartale, w porównani do kwartału sprzed roku, spadek liczby nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw był na poziomie 31,7 proc.

W III kwartale 2020 r. liczba ogłoszeń o upadłości nadal spadała w porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 r., o 17,7 proc. w UE i 19,8 proc. w strefie euro. Największe spadki liczby zgłoszeń upadłości odnotowano na Litwie (-60,9 proc.), Francji (-34,9 proc.) i Belgii (-32,3 proc.). Największy wzrost liczby zgłoszeń upadłości odnotowano w Estonii (+83,5 proc.), Portugalii (+40,3 proc.) i Hiszpanii (+6,3 proc.).

W Polsce zbankrutowało o 7,6 proc. firm mniej niż w 3 kwartale 2019 r., podczas gdy w poprzednim, drugim kwartale 2020 r. (w porównaniu z tym samum kwartałem sprzed roku) widoczny był prawie 20 proc. wzrost bankructw.