W trzecim kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 0,3 proc. w strefie euro i o 0,4 proc. w UE w porównaniu z poprzednim kwartałem - podał Eurostat.

W porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 2,3 proc. w strefie euro i o 2,5 proc. w UE w trzecim kwartale 2022 r.

Oznacza to spowolnienie, zarówno w relacji rocznej. jak i kwartalnej. W poprzednim kwartale w porównaniu do kwartału sprzed roku, gospodarka Eurolandu rozwijała się w tempie 4,2 proc., a całej Wspólnoty - w tempie 4,3 proc. W relacji kwartał do kwartału w drugim kwartale 2022 r. PKB wzrósł o 0,8 proc. w strefie euro i o 0,7 proc. w UE.

Wśród państw członkowskich najwyższym wzrostem PKB w porównaniu z poprzednim kwartałem może poszczycić się Irlandia (2,3 proc.). Kolejne były Cypr, Malta i Rumunia. Wszystkie trzy państwa zanotowały wzrost PKB w wysokości 1,3 proc. w porównaniu do drugiego kwartału tego roku. Największe spadki odnotowano w Estonii (1,8 proc.), Łotwie (1,7 proc.) i Słowenii (1,4 proc.).

Reklama

W porównaniu do kwartału sprzed roku najwyższy wzrost PKB miała Irlandia (10,6 proc.). Na dole zestawienia znalazła się Estonia, której gospodarka skurczyła się w ciągu roku o 2,3 proc.

Od trzeciego kwartału 2021 r. do trzeciego kwartału 2022 r. gospodarka Polski rosła w tempie 4,5 proc.. W relacji kwartalnej nasz PKB wzrósł o 1 proc. W obu przypadkach tempo wzrostu polskiej gospodarki było wyższe niż wynosiła średnia dla całej Wspólnoty.