Według najnowszego raportu Ipsos, 65 procent respondentów na świecie deklaruje optymistyczne nastawienie do przyszłości i przekonanie, że rok 2023 będzie lepszy niż 2022. Dane te są jednak gorsze niż rok temu. Jak pokazuje wykres, odsetek ten jest o 12 punktów procentowych mniejszy w porównaniu z zeszłym rokiem. Jest jednocześnie najniższym wynikiem odnotowanym od czasu rozpoczęcia badań przez Ipsos.

ikona lupy />
Odsetek respondentów, którzy uważają, że przyszły rok będzie lepszy niż obecny / statista.com

W dużo mniej kolorowych barwach ankietowani widzą przyszłości świtowej gospodarki. Tylko 46 proc. respondentów zgodziło się ze zdaniem, że w przyszłym roku światowa gospodarka będzie silniejsza niż w mijającym roku. To o 15 pp mniej niż w ankiecie z poprzedniego roku.

Oczywiście średnia globalna jako pojedyncza liczba ukrywa różnice, jakie występują między poszczególnymi krajami. Na przykład patrząc na zestawienie międzynarodowe, np. w Brazylii notuje się stosunkowo wysoki odsetek osób pozytywnie nastawionych do nadchodzącego roku. Spośród 32 państw, w których przeprowadzono ankietę, kraj ten plasuje się na pierwszym miejscu, a 85 proc. respondentów jest bardziej optymistycznie nastawionych do roku 2023 niż do 2022. To nieco więcej niż w zeszłym roku, kiedy 82 proc. respondentów deklarowało, że patrzy z optymizmem w przyszłość. W przypadku przyszłości światowej gospodarki najwyższy odsetek optymistów (78 proc.), choć niższy niż w poprzedniej ankiecie o 9 pp, odnotowano w Chinach.

Reklama

Na przeciwległym krańcu spektrum zestawienia stoi Japonia. W kraju Kwitnącej Wiśni tylko 36 procent respondentów ma bardziej pozytywne nastawienie do przyszłego roku, co oznacza spadek o 18 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

W przypadku Belgii tylko 27 proc. ankietowanych widzi lepszą przyszłość w 2023 r. dla światowej gospodarki.

Polska plasuje się w dolnej połowie zestawienia w obu zestawieniach. Co prawda, jak w większości krajów, optymiści nadal przeważają nad pesymistami, ale w porównaniu do ankiety z zeszłego roku poziom optymizmu wśród Polaków spadł o 12 pp. Jak wynika z najnowszej ankiety 59 proc. respondentów z Polski może podpisać się pod stwierdzeniem "jestem optymistą" oraz "rok 2023 będzie lepszy niż rok 2022".

Dużo mniej optymistycznie Polacy widzą perspektywy dla światowej gospodarki. Tylko 36 proc. rodaków uważa, że w 2023 roku globalna gospodarka będzie silniejsza niż w 2022 roku.