Biorąc pod uwagę wartości wyrównane sezonowo, zarówno eksport, jak i import spadły znacznie poniżej poziomów sprzed inwazji Rosji.

Między lutym 2022 r. a wrześniem 2022 r. udział Rosji w imporcie spoza UE spadł z 6,4 proc. do 3,8 proc. W tym samym okresie eksport spoza UE do Rosji spadł z 2,3 proc. do 1,1 proc. - podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Od marca 2022 r. deficyt Wspólnoty w handlu z Rosją sukcesywnie się zmniejszał. W marcu ubiegłego roku deficyt Unii Europejskiej osiągnął najwyższy poziom 19,6 mld euro. Następnie różnica między importem z Rosji a eksportem do Rosji stopniowo malała i we wrześniu 2022 r. wyniosła 9,7 mld euro.

Analizując udział Rosji w imporcie poza UE dla sześciu kluczowych produktów, widać silny spadek w przypadku surowców energetycznych, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa.

Największe spadki odnotowano w przypadku węgla (z 45 proc. w 2021 r. do 13 proc. w III kw. 2022 r.), gazu ziemnego (z 36 proc. do 18 proc.), nawozów (z 29 proc. do 17 proc.) oraz żelaza i stali (z 16 proc. do 5 proc.). Udział rosyjskiego niklu nieznacznie wzrósł.

Handel UE z Rosją - według produktów / eurostat