Firmy, które kupują, sprzedają i transportują światowe zasoby naturalne, są szczególnie narażone na rosnące stawki, ponieważ polegają na bankowych liniach kredytowych, aby finansować swoje transakcje, począwszy od transportu ładunku pszenicy lub ropy po utrzymywanie zapasów aluminium.

Wraz ze wzrostem stawek dodatkowe koszty tygodniowej podróży lub dłuższego przechowywania w magazynie lub na cysternie sprawiają, że niektóre transakcje staja się znacznie mniej atrakcyjne. Koszt finansowania może mieć decydujące znaczenie, czy transakcje zostaną zawarte, czy nie. Przy wysokich kosztach niektóre firmy starają się przenieść koszty na swoich klientów lub całkowicie zrezygnować z niektórych transakcji.

„To całkowicie zmienia kształt łańcucha dostaw"

Reklama

To całkowicie zmienia kształt łańcucha dostaw. Klienci mówią, że muszą ponownie rozważyć swoje modele biznesowe ze względu na stopy procentowe” – powiedział w wywiadzie Pierre Galtié, szef działu finansowania handlu towarami w Banque de Commerce et de Placements. Pierre Galtié twierdzi, że wcześniej gracze mogli kupić duży ładunek i przechowywać go przez miesiąc lub dłużej po znośnych kosztach. Teraz jest trochę inaczej. Koszty transportu i przechowywania towarów są znacznie wyższe i trudne do zaakceptowania.

ikona lupy />
Finansowanie typowej 30-dniowej wysyłki towarów stało się w ubiegłym roku droższe / Bloomberg

Koniec ery taniego pieniądza zmienia świat biznesu

Presja wywierana na traderów towarowych jest przykładem tego, jak koniec ery taniego pieniądza zmienia świat biznesu.

Stopy procentowe to tylko jeden z elementów kosztów, które składają się na typową transakcję towarową. Nawet sam transport produktów z jednego portu do drugiego oznacza czarter statków i wykupienie ubezpieczenia na czas podróży. Do tego dochodzi koszt instrumentów pochodnych zabezpieczających w celu zablokowania ceny ładunku oraz zabezpieczenia w postaci depozytu zabezpieczającego, umożliwiającego te pozycje.

Branża jest jednak szczególnie narażona na rosnące stawki, ponieważ domy handlowe polegają na kredytach bankowych w przypadku ogromnych kwot pieniędzy potrzebnych do zakupu, transportu i przechowywania dużych ilości towarów.

Kwoty naliczanych odsetek szybko się sumują. Na przykład przy obecnych cenach typowy transport oleju opałowego tankowcem LR1 może kosztować około 46 milionów dolarów, a średniej wielkości trader ropy naftowej prawdopodobnie obsługuje ich kilka jednocześnie. Gigant handlowy Trafigura Group miał linie kredytowe o łącznej wartości 73 mld dol. na koniec ostatniego roku finansowego, z siecią około 140 banków na całym świecie.

Waga stóp procentowych

Jednym z obszarów, w którym stopy procentowe są głównym czynnikiem, jest zakup i przechowywanie towarów przez handlowców. Na przykład przechowywanie metalu w magazynach w odpowiednim momencie do sprzedaży jest cechą rynku aluminium od czasu, gdy stopy procentowe zostały ustalone na poziomie bliskim zeru po kryzysie finansowym w 2008 roku.

ikona lupy />
Finansowanie typowej 30-dniowej wysyłki towarów stało się w ubiegłym roku droższe / Bloomberg

Wraz ze wzrostem stawek ceny kontraktów terminowych były notowane z rosnącą premią w stosunku do kursów gotówkowych (contango), aby odzwierciedlić wyższy koszt obsługi. Ale nawet najszersze contango, od 2008 roku wystarczy tylko na zrekompensowanie droższego finansowania, powiedział Duncan Hobbs, szef działu badań w handlu metalami Concord Resources Ltd.

"Jeśli chcesz działać na rynku, potrzebujesz wyższych marż"

W innych przypadkach zwiększone koszty finansowania dla handlowców znajdują odzwierciedlenie w wyższych cenach dla klienta końcowego.

Zdolność do utrzymania stałych zysków poprzez podnoszenie cen i utrzymywanie marż może czasami być kwestią skali, a gracze średniej wielkości są pod większą presją, ocenił Galtié z BCP.

Mimo to nawet najwięksi gracze muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami.

„Obecnie płynność jest ograniczona, a kapitał drogi. Oznacza to, że jeśli chcesz działać na rynku, potrzebujesz wyższych marż, aby pokryć swoją bazę operacyjną”, Christopher Bake, członek komitetu wykonawczego największej na świecie niezależnej firmy zajmującej się handlem ropą naftową, Vitol Group, powiedział na panelu podczas Międzynarodowego Tygodnia Energii. „To staje się coraz trudniejsze”.