Rekordowa kwota kredytów

Kredytów udzielano członkom zarządu, dyrektorom i czołowym akcjonariuszom, a także powiązanym interesariuszom. Wartość pożyczek udzielonych w czwartym kwartale 2022 roku potroiła się względem trzeciego kwartału i wyniosła 219 mln dol. – wynika z rządowych danych.

To rekordowa kwota kredytów udzielonych osobom z wewnątrz danej instytucji w perspektywie ostatnich dwóch dekad.

Reklama

Możliwe śledztwo

Ten gwałtowny wzrost wartości kredytów w IV kw. może stać się przedmiotem śledztwa ze strony Rezerwy Federalnej i Kongresu USA. Może to być szczególnie istotne w kontekście niedawnego upadku SVB po tym, jak inwestorzy i depozytariusze w ciągu jednego dnia próbowali wycofać z banku środki o wartości 42 mld dol.

Raporty rządowe nie ujawniają, kto brał kredyty, ani w jakim celu. Nie ma także informacji o zarzutach jeśli chodzi o poufne pożyczki wewnętrzne.

Rezerwa Federalna, która nadzorowała SVB zanim bank upadł, podejmie właściwe działania lub odeśle sprawę ewentualnych nadużyć do odpowiednich regulatorów, jeśli wykryje problemy z kredytami – skomentował rzecznik prasowy Fedu.

Przedstawiciel Federalnej Korporacji Gwarantowania Depozytów, która jest syndykiem SVB, nie udzieliła komentarza w tej sprawie.

Prawo federalne zadziałało, ale…

Zanim organy regulacyjne przejęły SVB 10 marca, bank ten miał reputację pożyczkodawcy dla firm technologicznych i inwestorów venture capital. Ubiegłoroczne podwyżki stóp procentowych miały negatywny wpływ na kondycję SVB. Płynność finansowa banku była powiązana z długoterminowymi amerykańskimi obligacjami rządowymi, które w ówczesnych warunkach traciły na wartości.

Przepisy federalne w USA są skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegać sytuacjom, w którym szefowie banków mogą uzyskiwać preferencyjne warunki kredytów. Dlatego banki w USA mogą udzielać kredytów osobom z wewnątrz tylko na warunkach ogólnych, które są dostępne dla klientów z zewnątrz. Aby zapobiec konfliktom interesów, regulatorzy wymagają od banków, aby publikowały liczbę oraz wartość kredytów udzielonych osobom z wewnątrz.

Co prawda kredyty udzielone osobom z wewnątrz posiadały takie same stopy procentowe i wymagały takich samych zabezpieczeń, jak w przypadku klientów z zewnątrz. Niemniej wartość kredytów w innych kategoriach, takich jak nieruchomości i kredyty komercyjne, rosła o wiele wolniej (ponad 3 proc.) niż wartość kredytów udzielonych w ostatnim kwartale 2022 roku osobom powiązanym z bankiem – wynika z raportów rządowych.

Co więcej, wzrost wartości kredytów dla osób powiązanych z bankiem nastąpił po tym, gdy problemy SVB ujrzały światło dzienne.