Ranking obejmuje dużą część państw Europy, a także Ameryki Północnej, pozostawiając kilka białych plam w Ameryce Południowej i Azji. Najmniejszą reprezentację ma Afryka. W tym roku oceniono tylko dwie afrykańskie gospodarki.

Podobnie jak w poprzednich latach, na szczycie listy konkurencyjności dominują gospodarki państw europejskich. W pierwszej dziesiątce Europa ma pięciu reprezentantów, w tym na trzech najwyższych miejscach. Top 3 zestawienia tworzą Dania, Irlandia i Szwajcaria.

Azja ma trzech przedstawicieli w pierwszej dziesiątce. Jednak nie są to największe gospodarki regionu. Chiny zajmują 21. lokatę, Korea Południowa 28., Japonia 35., Indie 40. Natomiast w pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce dla Singapuru, Tajwanu i Hongkongu.

Reklama

Polska daleko w tyle

W porównaniu do poprzedniego roku Polska poprawiła swoją lokatę o 7 miejsc. W rankingu 2023 konkurencyjność polskiej gospodarki została oceniona na 60,48 pkt., co plasuje nas na 43. pozycji wśród 64 badanych gospodarek. Rok wcześniej Polska była sklasyfikowana na 50. pozycji. Jak widać, w porównaniu do poprzedniego zestawienia, odnotowaliśmy postęp, jednak w dłuższej perspektywie konkurencyjność polskiej gospodarki spadła. W 2019 roku Polska plasowała się na 38. pozycji.

Tegoroczny Światowy Ranking Konkurencyjności (World Competitiveness Ranking), opublikowany przez International Institute for Management Development (IMD), ocenia 64 gospodarki na podstawie ponad 300 wskaźników w czterech szerokich kategoriach: wyniki gospodarcze, efektywność rządu, efektywność biznesowa i infrastruktura.

Wskaźniki to mieszanka twardych danych, które stanowią dwie trzecie ostatecznego wyniku rankingu. Za pozostałą jedną trzecią czynników, które mają wpływ na ostateczny ranking, odpowiadają wyniki ankiety.