Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł o 0,3 proc. r/r w I kw. 2023 r. wobec 2,3 proc. wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie maja), wzrost PKB w tym ujęciu w I kw. br. wyniósł -0,2 proc.

"W I kwartale 2023 r. nastąpił spadek PKB, który w skali roku wyniósł 0,3 proc. Wpłynął na to spadek popytu krajowego o 5,2 proc. (w IV kw. 2022 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 0,6 proc.). Złożył się na to spadek akumulacji brutto o 18,4 proc. (wobec wzrostu w IV kwartale 2022 r. o 10,4 proc.) oraz spadek spożycia ogółem o 1,6 proc. (wobec spadku w IV kwartale 2022 r. o 3,3 v). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyło się o 2 proc. (wobec spadku w IV kw. 2022 r. o 1,1 proc.). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 5,5 proc. (wobec wzrostu w IV kwartale 2022 r. o 5,4 proc.)" - czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2023 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększył się realnie o 3,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i pozostał na zbliżonym poziomie do notowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, podał też Urząd.

Reklama