Z danych Eurostatu wynika, że na koniec IV kwartału 2023 r. relacja długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w strefie euro spadła z 89,6 do poziomu 88,6 proc. na koniec III kwartału 2023 r. W całej Wspólnocie relacja zadłużenia do PKB również spadła z 82,4 proc. do 81,7 proc.

Także w relacji do kwartału odnotowano spadki zarówno w strefie euro, jak i w całej UE, odpowiednio z 90,8 proc. do 88,6 proc. i z 83,4 proc. do 81,7 proc.

Najbardziej i najmniej zadłużone państwa UE

Reklama

Wśród państw członkowskich UE najbardziej zadłużonym państwem była Grecja, gdzie dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych był na poziomie 161,9 proc. PKB. Drugim najbardziej zadłużonym państwem były Włochy (137,3 proc. PKB), a kolejne to Francja (110,6 proc.), Hiszpania (107,7 proc.) i Belgia (105,2 proc.).

Najmniejszym długiem w relacji do PKB (ma poziomie 19,6 proc.) może pochwalić się Estonia. Kolejne państwa na liście najmniej zadłużonych to: Bułgaria (23,1 proc.). Luksemburg (25,7 proc.), Dania (29,3 proc.) i Szwecja (31,2 proc.).

Dług publiczny Polski w 4 kwartale 2023 r.

Wśród 27 państw UE Polska z zadłużeniem na poziomie 49,6 proc. PKB znalazła się w środku zestawienia (na 16. pozycji). Eurostat podał, że polski dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych w IV kwartale 2023 r. wynosił 1,691 bln złotych.

Największy wzrost zadłużenia do PKB

W porównaniu z III kwartałem 2023 r. dziesięć państw członkowskich odnotowało na koniec IV kwartału 2023 r. wzrost relacji długu do PKB. Największy wzrost wskaźnika zaobserwowano w Bułgarii (+2,1 p. p.), Łotwie (+1,6 p.p.), Finlandii (+1,5 p.p.), Estonii (+1,4 p.p.), Szwecji (+1,2 p.p.) i Polsce (+1,0 p.p.) - podał Eurostat.

W porównaniu z IV kwartałem 2022 r. dziewięć państw członkowskich odnotowało wzrost relacji zadłużenia do PKB. Wzrosty wskaźnika zanotowano w Finlandii (+2,3 p.p.), Łotwie (+1,8 p.p.), Rumunii (+1,3 p.p.), Estonii (+1,1 p.p.), Luksemburgu i Belgii (po +0,9 p.p.), Bułgarii (+0,5 p.p. ), Polsce (+0,4 p.p.), a także na Litwie (+0,2 p.p.).

Największe spadki zadłużenia do PKB

W porównaniu z poprzednim kwartałem największą redukcję zadłużenia odnotowano w Portugalii (-8,4 p.p.), a w dalszej kolejności w Grecji (-3,7 p.p.), Słowenii (-2,6 p.p.), Belgii (-2,4 p.p.), Słowacji (-2,3 p.p.), Hiszpanii (- 2,1 p.p.), na Cyprze (-1,7 p.p.), Węgrzech (-1,5 p.p.) i we Francji (-1,4 p.p.).

Natomiast w porównaniu z kwartałem sprzed roku (4 kw. 2022 r.) największe spadki zaobserwowano w Portugalii (-13,3 p.p.), Grecji (-10,8 p.p.), Cyprze (-8,3 p.p.), Chorwacji (-4,8 p.p.), Hiszpanii (-4,0 p.p.), Holandii (-3,7 p.p.), Słowenii (-3,3 p.p.), we Włoszech (-3,2 p.p.) i w Niemczech (-2,4 p.p.).

Deficyt budżetowy w 2023 r. w krajach UE

W strefie euro relacja deficytu budżetowego do PKB spadła z 3,7 proc. w 2022 r. do 3,6 proc. w 2023 r., a w UE wzrosła z 3,4 proc. do 3,5 proc.

W 2023 r. większość państw członkowskich zgłosiła deficyt. Największe odnotowano we Włoszech (-7,4 proc. PKB), na Węgrzech (-6,7 proc. PKB), w Rumunii (-6,6 proc. PKB). Kolejne państwa z największą dziurą w budżecie to: Belgia (6,3 proc.), Francja (5,5 proc.) i Polska (5,1 proc.).

W 2023 r. tylko cztery państwa zgłosiły nadwyżkę w budżetową. Cypr i Dania miały nadwyżkę w wysokości 3,1 proc. PKB, Irlandia (+1,7 proc.) i Portugalia (+1,2 proc.)