W 2022 r. Polska wydała ponad 700 tys. zezwoleń na pobyt, o ponad 162 tys. mniej niż w poprzednim roku. Mimo spadku liczby wydanych pozwoleń o ponad 27 proc. Polska była unijnym liderem w przyjmowaniu imigrantów w UE, wyprzedzając drugie w zestawieniu Niemcy o ponad 161 tys. pozwoleń. Niemcy przyjęły legalnie 538,69 tys. obywateli innych państw.

Rośnie liczba zezwoleń na pobyt dla Białorusinów

Najwięcej zezwoleń na pobyt w Polsce wydano obywatelom Białorusi. W 2022 r. pierwsze zezwolenia na legalny pobyt na terytorium naszego kraju otrzymało 285,5 tys. obywateli Białorusi. To o 118 proc. więcej niż w poprzednim roku (130,9 tys.).

Reklama

W przypadku uchodźców z Ukrainy, którzy dotychczas stanowili największą grupę, liczba pierwszych pozwoleń na pobyt w Polsce gwałtownie zmalała,o 63,8 proc. W 2021 r. pierwsze zezwolenie na pobyt w Polsce otrzymało 730,5 tys. osób z tego kraju, podczas gdy w ubiegłym roku liczba takich pozwoleń była na poziomie 264 tys. (o ponad 466 tys. mniej).

Ukraińcy i Białorusini stanowili ponad 78 proc. wszystkich imigrantów, którzy dostali zezwolenie na pobyt w Polsce. W pozostałej część najliczniejszą grupę stanowili obywatele Turcji (19,9 tys.), Indii (17,2 tys.), Gruzji (15,6 tys.) i Rosji (12,3 tys.).

Czym jest zezwolenie na pobyt

Zezwolenie na pobyt to wszelkie dokumenty wydane przez organy państwa członkowskiego, umożliwiające obywatelowi państwa trzeciego (obywatelowi spoza UE) na legalny pobyt na jego terytorium.

W przypadku Polski zezwolenie na pobyt uprawnia do pobytu w kraju i do wykonywania pracy na warunkach określonych w decyzji. Statystyki Eurostatu dotyczące zezwoleń na pobyt obejmują także niektóre szczególne przypadki, w których obywatele państw trzecich mają prawo do przemieszczania się i pobytu w innych państwach członkowskich UE.

Uznaje się, że status ochrony tymczasowej ma inny charakter administracyjny niż zezwolenia na pobyt. Uchodźcy, którzy uciekli przed wojną i otrzymały tymczasową ochronę, nie są uwzględniane w żadnej statystyce dotyczącej zezwoleń na pobyt.

Sprawdź, jak wygląda statystyka dotycząca tymczasowej ochrony dla Ukraińców na koniec marca 2023 r., w której Niemcy były numerem jeden