W piątek podczas posiedzenia ministrów finansów państw Unii Europejskiej w Luksemburgu nie udało się osiągnąć porozumienia ws. reformy opodatkowania międzynarodowych korporacji. Polska wycofała swój sprzeciw wobec dyrektywy wprowadzającej od 2023 r. minimalną globalną stawkę podatku dla międzynarodowych korporacji. Dyrektywę zablokował natomiast węgierski minister finansów Mihaly Varga.

Minister Rzeczkowska skomentowała, że choć w piątek nie udało się osiągnąć jednomyślnego porozumienia, to jest zadowolona, ponieważ postulaty, o które Polska zabiegała, zostały wprowadzone do obecnego tekstu projektu. "Dzięki temu mogłam dziś wyrazić poparcie dla projektu. To wynik ostatnich kilku miesięcy naszych negocjacji na forum UE" - przekazała Rzeczkowska.

Podkreśliła, że dążeniem Polski jest opodatkowanie cyfrowych gigantów, a także walka z rajami podatkowymi. "Oba te cele są objęte oboma Filarami porozumienia w ramach OECD, dlatego Polsce zależy na wdrożeniu całej reformy" - dodała.

Szefowa MF zauważyła, że negocjacje z unijnymi partnerami były wymagające, ale konstruktywne. "Skupiały się one na odpowiednim uregulowaniu kwestii wdrożenia obu Filarów, w tym zwłaszcza polskiego dążenia do osiągnięcia rozwiązania przewidującego wdrożenie Filaru I, dotyczącego miejsca opodatkowania gigantów cyfrowych, w sytuacji gdy Filar II może być teraz wdrożony w UE dyrektywą" - wskazała.

Reklama

"Działaliśmy aktywnie, proponowaliśmy rozwiązania, które dadzą nam pewność, że zaczniemy zajmować się kwestią opodatkowania cyfrowych gigantów, jeśli nie na poziomie globalnym, to na poziomie UE" - dodała.

Zaznaczyła, że przez ostatnie kilka miesięcy Polska była bardzo mocno zaangażowana, aby wynegocjować gwarancje, że w Unii Europejskiej będzie działać nie tylko Filar II OECD tj. minimalne opodatkowanie, ale także – to co na czym polskiemu rządowi najbardziej zależy – opodatkowanie cyfrowych gigantów. "Chcemy jeszcze raz przypomnieć, że wszyscy zobowiązaliśmy się w OECD do przyjęcia obydwu filarów. Filar I mówi o tym, gdzie będzie płacony podatek przez największe światowe korporacje, a Filar II ustanawia minimalną wysokość opodatkowania" – przypomniała Rzeczkowska.

Reforma międzynarodowego opodatkowania została uzgodniona w październiku ub.r. przez prawie 140 krajów. Jest oparta na dwóch filarach. Filar I zakłada częściowe przeniesienie praw do opodatkowania największych globalnych korporacji do państw, w których korzysta się z ich usług i dóbr. Ma objąć ok. 100 korporacji, w tym spółki cyfrowe. Filar II zakłada wprowadzenie minimalnego globalnego podatku w wysokości 15 proc. efektywnej stawki.