Polityka fiskalna w 2024 r. pozostanie luźna, istnieje niewielka przestrzeń do redukcji wydatków na obronność w 2024 r., która potencjalnie mogłaby być jednym ze źródeł zmniejszenia deficytu general government w przyszłym roku, ocenił Credit Agricole Bank Polska.

"Realizacji obietnic wyborczych oraz przedłużeniu działań osłonowych będą prawdopodobnie towarzyszyły jednoczesne działania polegające na dążeniu do zmniejszenia innych wydatków budżetowych, tak aby ograniczyć wzrost deficytu w 2024 r. Potencjalnym źródłem oszczędności może być ograniczenie wydatków na obronę narodową, niemniej jednak będzie to trudne do realizacji zadanie z uwagi na obecną sytuację geopolityczną (trwające wojna w Ukrainie oraz konflikt na Bliskim Wschodzie)" - czytamy w Makromapie banku pt. "Czy będą cięcia wydatków na obronę narodową?"

Pensje dla nauczycieli, 0 VAT na żywność, i inne wydatki

Reklama

"W ramach dyskusji o zwiększenia wydatków publicznych w 2024 r. podkreślana była głównie potrzeba zwiększenia skali podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli (wzrost wydatków z budżetu o ok. 12 mld zł, 0,3% PKB). Opozycja zapowiadała również znaczące podniesienie kwoty wolnej od podatku (spadek dochodów budżetowych o ok. 45 mld zł, 1,2% PKB), jednak w ostatnich tygodniach wzrosło prawdopodobieństwo opóźnienia realizacji tej obietnicy.

Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu deficytu sektora general government w 2024 r. byłoby również ewentualne przedłużenie okresu obowiązywania działań osłonowych w zakresie cen nośników energii. Zgodnie z ubiegłotygodniowymi wypowiedziami A. Domańskiego, doradcy ds. gospodarczych D. Tuska, opozycja rozważa obecnie zamrożenie cen gazu na cały 2024 r. i cen prądu do połowy przyszłego roku.

Czynnikiem niepewności są również ostateczne działania rządu w zakresie przedłużenia obowiązywania obniżonej stawki VAT na produkty żywnościowe. Podsumowując, dostrzegamy istotne ryzyko w górę dla wysokości deficytu założonego w obecnym projekcie budżetu na 2024 r." - podano także.

Co z pieniędzmi dla wojska?

Ekonomiści oceniają, że istnieje "niewielką przestrzeń do redukcji wydatków na obronność w 2024 r. i wynikać będzie ona przede wszystkim z wolniejszego od przyjętych założeń realizowania wydatków a nie ze zmniejszenia planów zakupowych".

"Stanowi to wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą w krótkiej perspektywie polityka fiskalna pozostanie luźna" - podsumowano.

Przyjęta w marcu 2022 r. ustawa o obronie Ojczyzny zakłada wzrost wydatków na obronność do poziomu 3% PKB od 2023 r. oraz powołanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, w ramach którego będą pozyskiwane środki na modernizację Sił Zbrojnych RP.

(ISBnews)