Podwyżka zasiłku pogrzebowego

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Jednak, w związku z nowym projektem złożonym przez Lewicę, kwota ta może znacząco wzrosnąć. Proponowane zmiany sugerują, że zasiłek będzie wynosił 150 proc. minimalnego wynagrodzenia, co przy planowanym wzroście minimalnej pensji do 4300 zł w lipcu 2024 roku, podniesie zasiłek do około 6450 zł.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego w 2024 roku jest odpowiedzią na wzrost kosztów związanych z organizacją pogrzebów. Zwiększenie kwoty, jak zapowiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest istotnym wsparciem dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Jednak dokładna data wprowadzenia tych zmian nie jest jeszcze znana.

Reklama

Co zalicza się do kosztów pochówku?

ZUS wskazuje, że do kosztów pochówku zaliczane są wszystkie wydatki poniesione od momentu zgonu do chwili pochowania zwłok lub prochów osoby zmarłej. Do tych kosztów można zaliczyć między innymi zakup trumny, opłaty za usługi pogrzebowe, czy zakup kwiatów. Nie są natomiast wliczane wydatki, które nie są bezpośrednio związane z ceremonią pogrzebową.

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Obecnie uprawnionymi do zasiłku są m.in. małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby odpowiedzialne za organizację pochówku, takie jak pracodawcy, domy pomocy społecznej, gminy czy powiaty, pod warunkiem pokrycia kosztów pogrzebu.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć wniosek Z-12 wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak akt zgonu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo, rachunki za organizację pogrzebu oraz zaświadczenie o ubezpieczeniu. Zasiłek powinien zostać wypłacony w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy, wraz z wymaganymi dokumentami, można złożyć w każdej placówce ZUS osobiście, pocztą, a także elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Ważne jest, aby złożyć wniosek w terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci pochowanej osoby, gdyż po tym okresie prawo do zasiłku wygasa.

W przypadku jeśli ZUS odmówi przyznania zasiłku, istnieje możliwość odwołania się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji.

Podsumowanie

Podwyżka zasiłku, zapowiedziana przez nowy rząd, ma na celu złagodzenie finansowego ciężaru związanego z organizacją pochówku. Jest to odpowiedź na stale rosnące koszty życia i potrzebę adekwatnego wsparcia w trudnych momentach, jakim jest pożegnanie bliskich.