Rada Ministrów przyjmuje projekt ustawy o finansach publicznych

„Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 kwietnia 2024 roku” – poinformowała kancelaria premiera w środowym komunikacie.

Dodano w nim, że do najważniejszych zmian, jakie ma wprowadzić projektowana ustawa, należy m.in. dostosowanie do wymogów unijnych definicji „działań dyskrecjonalnych oraz mechanizmu określającego wysokość dostosowania fiskalnego” oraz objęcie stabilizującą regułą wydatkową ok. 90 nowych jednostek sektora finansów publicznych. Chodzi o podmioty, których plany finansowe są obecnie zamieszczane w formie załączników w ustawie budżetowej. W tej grupie znajdują się m.in. ZUS, agencje wykonawcze takie jak np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, instytucje gospodarki budżetowej, np. Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz państwowe osoby prawne, takie jak Polski Instytut Ekonomiczny czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Nowe przepisy zwiększają kontrolę nad finansami publicznymi

Reklama

„Ponadto, do SRW włączone zostaną skarbowe papiery wartościowe, które przekazywane są nieodpłatnie jednostkom sektora instytucji rządowych i samorządowych przez jednostki i organy objęte SRW” – czytamy w komunikacie. „Zaproponowane rozwiązania zwiększą skuteczność SRW, a dzięki temu stabilność i przewidywalność finansów publicznych” – podano.

W komunikacie poinformowano, że proponowana zmiana przepisów wynika również z przeglądów, audytów i wniosków Najwyższej Izby Kontroli.

„Przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Nowa SRW zastosowana będzie pierwszy raz do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok” – podała kancelaria premiera. (PAP)

autor: Marek Siudaj