W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wyniosła 2,2%, 2,7% na 2020 i 2,5% na 2021 r.

"W bieżącym roku inflacja CPI ukształtuje się nieco poniżej celu inflacyjnego NBP. Prognoza centralna wynosi 2,3%, zaś granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa to 2,2% i 2,5%. W 2020 r. można się spodziewać inflacji z przedziału 2,5%-3,4% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 2,9%. Z kolei w 2021 r. inflacja nie powinna wyjść poza przedział 1,9% -3,2%. Scenariusz centralny dla tego horyzontu to 2,6%" - czytamy w raporcie.

Prawdopodobieństwo inflacji w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5%-3,5%) dla lat 2020- 2021 jest wysokie i wynosi ok. 70%, podkreślono.

"Lata te różnią się jednak rozłożeniem prawdopodobieństw przedziałów powyżej i poniżej celu inflacyjnego NBP. W 2020 r. prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu inflacyjnego jest trzy razy wyższe niż prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu, zaś w 2021 r. prawdopodobieństwa te są dość wyrównane" - czytamy dalej.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 16 września a 2 października 2019 r. Wzięło w niej udział 25 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.