Inflacja cen żywności trzyma się mocno

Krajowa inflacja cen żywności (mierzona jako zmiana składnika żywności w krajowym indeksie cen konsumpcyjnych -CPI-) w wielu krajach nadal pozostaje na bardzo wysokim poziomie.

Najnowsze dostępne dane miesięczne wskazują, że wzrost cen żywności powyżej 5 proc. odnotowało: 61,1 proc. gospodarek o niskich dochodach, 79,1 proc. gospodarek o niższych i średnich dochodach, 70,0 proc. gospodarek o wyższych średnich dochodach i 78,9 proc. gospodarek o wysokich dochodach.

Reklama

W ujęciu realnym inflacja cen żywności przekroczyła ogólną inflację w 79,8 proc. ze 163 badanych państw, dla których dostępne są dane zarówno CPI żywności, jak i ogólne wskaźniki CPI, podał Bank Światowy w swojej najnowszej aktualizacji bezpieczeństwa żywnościowego.

Gdzie żywność drożeje najszybciej?

Najbardziej dotknięte inflacją żywności kraje znajdują się w Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Najwyższa nominalna inflacja żywności w ujęciu rocznym (na podstawie ostatniego miesiąca, dla którego dostępne są dane w okresie od marca 2023 r. do czerwca 2023 r.) odnotowano w Wenezueli, gdzie ceny żywności wzrosły o ponad 414 proc. Kolejne państwa z najwyższymi wzrostami cen nominalnych to: Liban (wzrost o 304 proc.), Zimbabwe (256 proc.) i Argentyna (118 proc.). W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze: Surinam (71 proc.), Egipt (66 proc.), Sierra Leone (56 proc.), Turcja (54 proc.), Ghana (52 proc.) i Haiti (48 proc.).

Realna inflacja żywności, która jest definiowana jako inflacja żywności pomniejszona o ogólną inflację, najwyższa była w: Zimbabwe (80 proc.), Libanie (44 proc.), Egipcie (30 proc.), Turcji (16 proc.), Rwandzie (15 proc.), Burundi (14 proc.), Laosie(14 proc.) i Sierra Leone (11 proc.). Pierwszą dziesiątkę państw z najwyższą realną inflacją żywności zamykają dwa państwa europejskie, Wielka Brytania i Grecja, oba z odczytem poziomie 11 proc.

Ceny żywności w Polsce

W Polsce, która znajduje się w grupie państw o wysokich dochodach, w maju 2023 r. (dane za czerwiec nie są dostępne) nominalne ceny żywności były o 18,9 proc. wyższe niż przed rokiem. Według danych Banku Światowego w Polsce żywność najszybciej drożała w lutym i marcu bieżącego roku, gdy wzrosty były na poziomie odpowiednio 24,8 proc. i 24,7 proc.