Konsorcjum zostało powołane w związku z programem dostarczenia polskiemu wojsku systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu.

Przedmiotem kontraktu jest usługa zarządzania projektem w całym okresie realizacji programu Narew, umowa dotyczy kwestii kontraktowania umów wykonawczych, ich realizacji w czasie kolejnych etapów programu oraz integracji komponentów zestawów w kompletne systemy Narew, które konsorcjum ma dostarczać armii. Wartość kontraktu to ok. 18 mln zł brutto.

Reklama

"Dzisiejsza umowa to fundament, na którym realizowany będzie program Narew, i konsekwencja zupełnie nowego podejścia do zarządzania programami zbrojeniowymi" – powiedział cytowany przez PGZ prezes Grupy Sebastian Chwałek. "Porozumienie reguluje kwestie zarządzania projektem, zarówno po stronie naszego konsorcjum jak i po stronie wojska, oraz tworzy instytucjonalne, administracyjne i prawne reguły współpracy zaangażowanych w projekt stron. Formalizuje to podpisaną we wrześniu umowę ramową i otwiera drogę do konkretnych umów wykonawczych, w tym kontraktu dotyczącego rakiety oraz wyrzutni" – dodał.

Program Narew zakłada opracowanie oraz dostawę komponentów i podsystemów dla 23 przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu. Przewiduje także pozyskanie technologii oraz wiedzy, budowę potencjału przemysłowego, zarządzanie projektem oraz integrację systemu przez polski przemysł obronny. Podpisana we wtorek umowa to pierwsza z kilkunastu umów wykonawczych, które mają zostać zawarte w programie Narew.

Konsorcjum 11 spółek, którego celem jest realizacja tego programu, zostało powołane w 2014 r. Wartość Narwi szacowano na 11 mld zł. W skład Konsorcjum PGZ-Narew Polska Grupa Zbrojeniowa jako lider konsorcjum oraz spółki Huta Stalowa Wola, Jelcz, Mesko, OBR Centrum Techniki Morskiej, PCO, PIT-Radwar, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, Wojskowe Zakłady Elektroniczne i Zakłady Mechaniczne Tarnów. W projekcie będą mogły uczestniczyć również inne przedsiębiorstwa z PGZ oraz firmy prywatne, placówki badawczo-rozwojowe oraz ośrodki akademickie.

19 listopada podczas wizyty sekretarza obrony Wielkiej Brytanii Bema Wallace’a ministerstwa obrony obu państw wyraziły wolę współpracy przy programie Narew. Produkowany przez brytyjski oddział europejskiej grupy MBDA pocisk CAMM został rekomendowany przez IU w pierwszej kolejności jako uzbrojenie systemu Narew.