Przeciętne zagrożenie dla gospodarki odczuwa 27,0 proc. wobec 28,3 proc. przed miesiącem. Małe zagrożenie deklaruje 2,2 proc. wobec 2,1 proc. miesiąc temu. Brak zagrożenia stwierdziło 0,5 proc. respondentów, tak jak w styczniu.

21,8 proc. respondentów uważa, że obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistej sytuacji finansowej. Przed miesiącem uważało tak 22,2 proc. odpowiadających.

Obecnie, przeciętne zagrożenie własnej sytuacji finansowej odczuwa 42,5 proc. respondentów wobec 41,6 proc. miesiąc temu. Małe zagrożenie deklaruje 26,0 proc. wobec 26,9 proc. miesiąc temu, , natomiast brak zagrożenia stwierdziło 9,7 proc. respondentów wobec 9,3 proc.