W III kwartale br. wzrósł o 33,4%.

Konsensus rynkowy wynosił 4,1% wzrostu w ujęciu kwartalnym.