Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,6% spadku w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo spadł w I kw. br. o 1,3% w strefie euro oraz o 1,2% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,8% spadku w tym ujęciu.