"Po silnym odbiciu w pierwszej połowie roku, PKB przekroczył poziom sprzed pandemii i oczekuje się, że w 2021 r. wzrośnie o 5,3%. Tempo to powinno się utrzymać, a wzrost PKB ma wynieść 5,2% w 2022 r., po czym obniżyć się do 3,3% w 2023 r. Ożywienie gospodarcze będzie napędzane przez konsumpcję i inwestycje, a do wzrostu w znacznym stopniu przyczyni się trwałe wycofywanie oszczędności i wypłata funduszy unijnych. Rozwijająca się gospodarka i zacieśniający się rynek pracy spowodują jednak zmniejszenie się wolnych mocy produkcyjnych, co doprowadzi do dalszego wzrostu istniejącej presji inflacyjnej" - czytamy w raporcie.

Organizacja wskazała, że "inwestycje publiczne powinny koncentrować się na rozwoju infrastruktury, a w szczególności w dziedzinie energii, na przejściu na gospodarkę bardziej przyjazną środowisku".

OECD prognozuje, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 5,8% w 2021 r., o 5,7% w 2022 r. oraz o 3,3% w 2023 r.

Reklama

"Polityka powinna wspierać stabilny i zrównoważony wzrost. Polityka monetarna zaczęła się już zacieśniać i w przypadku dalszego narastania presji inflacyjnej konieczne mogą być dodatkowe, jasno zakomunikowane podwyżki stóp procentowych. Wsparcie fiskalne powinno być wycofywane w szybszym tempie niż jest to obecnie planowane. W perspektywie średnioterminowej polityka rynku pracy powinna wspierać podnoszenie kwalifikacji w celu dostosowania się do gospodarki po pandemii" - podano również.

OECD prognozuje, że inflacja wyniesie 4,8% w 2021 r. i 6,2% w 2022 r., 3,5% w 2023 r. Inflacja bazowa - 3,8% w br., w przyszłym - 3,7% oraz 3%.

Organizacja spodziewa się też, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 4,7% PKB w br. i 1,7% PKB w 2022 roku oraz 0,4% PKB w 2023 r. Zadłużenie tego sektora według OECD sięgnie 58,3% PKB w 2021 r. i 55,9% PKB w 2022 roku oraz 53,7% w 2023 r.

(ISBnews)