Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,2% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo wzrósł w III kw. br. o 2,1% w strefie euro oraz o 2,4% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,1% wzrostu w tym ujęciu.

(ISBnews)