W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku PKB wyrównany sezonowo wzrósł w drugim kwartale 2023 r. o 0,6 proc. w strefie euro i o 0,5 proc. w całej Unii Europejskiej.

W ujęciu kwartalnym najszybciej rosły gospodarki Irlandii, Litwy i Słowenii. W drugim kwartale tego roku PKB Zielonej Wyspy wzrosło o 3,3 proc. (kw./kw.). W tym samym okresie gospodarka Litwy rozwijała się w tempie 2,8 proc., a Słowenii 1,4 proc.

Największy spadek PKB w UE w Polsce

Ogółem wzrost PKB zanotowało 13 państw. Niestety wśród nich nie znalazła się Polska, notując najwyższy kwartalny spadek PKB w całej Wspólnocie. W drugim kwartale (w porównaniu z pierwszym) Polska gospodarka skurczyła się o 3,7 proc.

Reklama

Nieco lepiej (choć też na minusie) Polska wypadła w porównaniu rocznym. W drugim kwartale 2023 r. PKB Polski było o 1,3 proc. mniejsze niż przed rokiem i był to czwarty najsłabszy wynik w całej UE.

W relacji rocznej słabszy wynik od Polski miały tylko Węgry (-2,3 proc.), Szwecja (-2,4 proc.) i Estonia (-3,0 proc.).

Największy roczny wzrost PKB odnotowano w Irlandii (2,8 proc.), Rumunii (2,7 proc.) oraz Portugalii i Cyprze (oba po 2,3 proc.)