O tym, że Paryż nie zrezygnuje szybko z odwetu za zerwany przez Australię wielomiliardowy kontrakt na okręty podwodne, świadczą podjęte już kroki. Francja wycofała ambasadorów z Canberry i Waszyngtonu, który zobowiązał się do wyposażenia Australii w okręty o napędzie atomowym. To działanie bilateralne, ale Paryż zamierza oddziaływać na zamorskich partnerów przede wszystkim poprzez Unię Europejską, od której oczekuje pełnej solidarności. Francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clément Beaune nie widzi możliwości prowadzenia dalszych rozmów z Australią na temat porozumienia o wolnym handlu. Innymi słowy domaga się, by cały blok w geście solidarności z Francją porzucił rozmowy ze swoim trzecim największym partnerem handlowym.
Treść całej opinii można przeczytać w środowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.