Podczas przemówienia premier zaznaczył, że jednym z elementów, które są obecnie analizowane, a które sprawiają mu ogromną radość, jest fakt, że do Polski wróciło w ciągu trzech lat 300 tysięcy ludzi. "Cieszy mnie, że udało się odwrócić wieloletni trend” – podkreślił szef rządu.

Dodał, że pandemia pokazała, że nie działa doktryna, według której to rynek wszystko powinien rozwiązać.

"Pandemia pokazała, że najtwardsi zawodnicy padali na deski, że firmy bankrutowały i rosło bezrobocie. Całe sektory wchodziły w trudny okres, który zresztą nadal trwa, czego przykładem może być sytuacja linii lotniczych, turystyki czy gastronomii. Z tego nas wyrwać może nie doktryna liberalna, ale połączenie siły rynku z aktywnością zwinnego państwa, które może stworzyć najlepsze ramy do prowadzenia biznesu, które przyciąga ludzi z zagranicy” – powiedział.

Zauważył, że podczas pandemii rządy zarówno na świecie jak i w Polsce rządy zrewidowały politykę. "Budujemy system społeczny, gospodarczy, który będzie wystarczająco silny, by odpowiedzieć, na wyzwania przyszłości. Dodał, że system ten ma być zbudowany na fundamentach finansowych, ale "jedocześnie odkrywający to, co będzie wyznaczało nasze życie na 50, 100 lat".

Reklama

Premier oświadczył również, że u praźródeł sukcesu Polski leży naprawa instytucji fiskalnych państwa i zmniejszenie luki VAT. Zastrzegł też, że w kwestii luki VAT "jest jeszcze wiele do zrobienia". Przypomniał, że w ramach przygotowania Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju zidentyfikowano pięć głównych pułapek, z których Polska musi się wydostać, a piątą z tych pułapek była słabość instytucji, do której zaliczono lukę w VAT.

Morawiecki podkreślił, że bez stabilnych finansów publicznych nie ma rozwoju gospodarczego. Powiedział, że państwa zachodnie, które dla nas cały czas jeszcze są wzorem do naśladowania, mają całkiem inaczej ułożony system finansów publicznych. Tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia, ale udało się wiele osiągnąć” - stwierdził. Dodał też, że dzięki temu co już udało się osiągnąć, „mamy większą zdolność do wyjścia z kryzysu i poszukiwania dróg w przyszłość”.

Premier zaznaczył, że głównym zadaniem tego rządu jest walka z bezrobociem wśród młodych ludzi. Zauważył, że trzeba z jednej strony pamiętać o zagrożeniach, ale także stworzyć ekosystem do rozwoju. Poinformował, że jednym z celów rządu jest to, by powstawało w Polsce jak najwięcej firm, które będą tworzyły gospodarkę przyszłości.

Mówił również, jak ważne jest "zwiększenie pierwiastka sprawiedliwości społecznej". Podkreślił, że bardzo ważne jest "zabezpieczenie wartości klimatycznej, ale jednocześnie ochrona miejsc pracy". Zaakcentował przy tym, że należy dążyć do wypracowania modelu, który uwzględni wszystkie te parametry jednocześnie.