Na pytanie: "Jak ocenia Pan/Pani decyzję o wystawieniu Romana Giertych jako kandydata na posła Koalicji Obywatelskiej?", 4,3 proc. ankietowanych powiedziało, że "zdecydowanie dobrze", a "raczej dobrze" wybrało 9,9 respondentów. Odpowiedź "ani źle, ani dobrze" wybrało 27,9 proc. Natomiast 20,5 proc. badanych decyzję oceniło "raczej źle", zaś "zdecydowanie źle" 27,5 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 9,9 proc. badanych.

Wśród zwolenników partii rządzącej 46 proc. jest przeciwnych startowi Giertycha do Sejmu

Wśród wyborców partii opozycyjnych najwięcej ankietowanych, prawie 40 proc., udzieliło odpowiedzi, że to ani dobrze, ani źle. Co trzeci odpowiada, że to raczej źle bądź zdecydowanie źle. Co piąty ankietowany ocenia pozytywnie wystawienie Giertycha jako kandydata na posła KO.

Reklama

Wśród zwolenników partii rządzącej 46 proc. jest przeciwnych startowi Giertycha do Sejmu. 30 proc. z nich uważa, że to zdecydowanie lub raczej źle. W tej grupie żaden z ankietowanych (0 proc.) nie udzielił odpowiedzi, że to dobra decyzja.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniach 1-2 września metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Autorka: Anna Kruszyńska