To najważniejszy od 20 lat akt prawny dotyczący planowania i zagospodarowania przestrzennego nowelizujący w sumie 50 ustaw. Choć na wejście w życie największych zmian poczekamy do 1 stycznia 2026 r., to warto się do nich już teraz przygotować. Do tego dnia gminy mają czas na przyjęcie planów ogólnych, które mają zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Treść całego artykułu można przeczytać w środowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.