Jak przekazała prokurator, zarzuty zostały przedstawione Majchrowskiemu w czwartek. "Chodzi o niedopełnienie obowiązku przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę" - wyjaśniła.

Według niej to niedopełnienie obowiązków miało polegać na naruszeniu różnych przepisów i aktów prawnych, od aktów rangi ustawowej po Statut Miasta Krakowa, przy przyznawaniu dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach, w wyniku czego doszło do preferencyjnego potraktowania podmiotu prywatnego i przyznania mu dotacji na remont kamienicy.

"W grę wchodzi kwota 1 mln 190 tys. zł, przy czym na tę kwotę składa się suma dotacji udzielanych temu podmiotowi w latach 2013-2019 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy zabytkowej kamienicy" - przekazała rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Poinformowała ona, że prezydent nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił złożenia wyjaśnień. Materiał dowodowy w tej sprawie – dodała Duda - "był gromadzony sukcesywnie od pewnego czasu".

Reklama

Rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek odnosząc się do tych zarzutów powiedziała PAP: "Pan prezydent uważa, że zarzuty, które są kierowane pod jego adresem są absurdalne. Dlatego, że to nie prezydent miasta wydaje decyzje o przyznaniu dotacji, tylko robi to uchwałą Rada Miasta Krakowa, w związku z czym prezydent w żaden sposób pieniędzy żadnemu właścicielowi obiektu zabytkowego nie przyznaje".

Procedura udzielana dotacji celowych przez miasto na prace przy obiektach zabytkowych – wyjaśniła Chylaszek - wygląda w ten sposób, że właściciele obiektów zabytkowych składają wnioski o przyznanie dotacji, które są sprawdzane przez specjalny zespół konserwatorów działający przy wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

"Pan prezydent otrzymuje taką listę propozycji i tę listę przekazuje pod obrady Radzie Miasta Krakowa – to radni w uchwale podejmują decyzje, kto może dostać dofinansowanie na prace konserwatorskie" - wskazała przedstawicielka prezydenta Krakowa.