Nieruchomości a pranie brudnych pieniędzy

Europol, unijna agencja współpracy w zakresie egzekwowania prawa, odkryła, że wśród grup przestępczych, które stanowią najpoważniejsze zagrożenie, 41 proc. wykorzystywało nieruchomości do prania nielegalnych dochodów.

Wśród popularnych metod prania pieniędzy jest też obrót artykułami luksusowymi, oraz działalność wymagająca dużych nakładów finansowych, takich jak hotelarstwo. Kolejnym popularnym sposobem legalizacji brudnychpieniędzy jest inwestowanie w kryptowaluty.

Reklama
ikona lupy />
Najbardziej groźne sieci przestępcze w UE piorą pieniądze w ponad 80 krajach. Największy odsetek prowadzi działalność związaną z praniem pieniędzy wyłącznie na terenie UE / Bloomberg

Przestępczość zorganizowana w UE

Z raportu wynika, że właściwie nie ma podmiotu w środowisku poważnej i zorganizowanej przestępczości, który nie byłby w ten czy inny sposób powiązany z sektorem legalnej gospodarki. Pozornie legalna działalność przestępców może być użyta w celu popełnienia działalności przestępczej, ukrycia jej czy też prania zysków.

W raporcie wskazano 821 grup przestępczych – liczących ogółem ponad 25 tys. członków – które stanowią największe ryzyko dla bloku i ostrzeżono, że są one w stanie „wyrządzić znaczne szkody bezpieczeństwu wewnętrznemu, praworządności i gospodarce UE”.

UE próbuje rozprawić się z przestępczością zorganizowaną w obliczu przemocy związanej z narkotykami w wielu państwach członkowskich, w tym w Belgii i Szwecji, oraz w związku z rekordowymi konfiskatami kokainy w Antwerpii, drugim co do wielkości porcie w Europie.

ikona lupy />
Konfiskaty kokainy w porcie w Antwerpii nadal biją rekordy / Bloomberg

Z raportu wynika, że gangi mają charakter ponadgraniczny, międzynarodowy, a ich najczęstsza działalność związana jest w większości z handlem narkotykami. Połowa z nich zajmuje się nielegalnym handlem narkotykami. Inne działania, w które zaangażowane są grupy przestępcze, obejmują nadużycia finansowe, przestępstwa przeciwko mieniu, przemyt migrantów i handel ludźmi.