Nowe zasady oceny zdrowia kierowców. Kto może stracić prawo jazdy?

PE chce, by każdy kraj UE samodzielnie zadecydował, jak chce przeprowadzać kontrolę zdolności kierowców do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dotyczy to zarówno wydania pierwszego prawa jazdy jak i jego odnowienia. Do wyboru będą dwie metody. Albo kierowca będzie sam określał swoją zdolność do prowadzenia pojazdów, np. wypełniając formularz. Albo będzie przechodził obowiązkowe badanie lekarskie, np. wzroku i układu krążenia, czy psychologiczne.

Prawo jazdy maksymalnie ważne 15 lat

Reklama

Kierowcy motocykli i samochodów osobowych posługujący się prawami jazdy kategorii A i B będą mogli posługiwać się tymi dokumentami przez 15 lat. Zawodowi kierowcy autobusów i samochodów ciężarowych będą musieli wymieniać prawo jazdy co 5 lat. Przy okazji wymiany dokumentów przeprowadzana będzie również ocena zdrowia każdego kierowcy.

Seniorzy za kierownicą

Według WHO starość rozpoczyna się w wieku 60 lat. W Polsce liczba osób w wieku emerytalnym znacząco wzrośnie już w 2030 roku, a co za tym idzie, wzrośnie również liczba kierowców 60+.

Z badań wynika, że starsi kierowcy są bardziej narażeni na ryzyko wypadków. Spada sprawność układu nerwowego, pogarsza się wzrok, słuch i zdolności reakcji na bodźce. Osoby starsze mają największe problemy z oceną pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach: na znalezienie się w sytuacji potrzebują o połowę więcej czasu niż osoby młodsze, co nierzadko prowadzi do tragicznych w skutkach wypadków.

Młodzi kierowcy na okresie próbnym

PE paluje wprowadzić dwuletni okres próbny dla młodych kierowców. W tym czasie podlegaliby surowszym karom za niebezpieczną jazdę czy obniżonemu progowi zawartości alkoholu we krwi. Młodzi kierowcy powodują nawet 4 razy więcej wypadków drogowych niż kierowcy 60+.

Przekroczysz prędkość o 30 km/h? Możesz stracić prawko

Kierowcy, którzy przekroczą prędkość o 30 km/h w terenie zabudowanym już niedługo będą musieli liczyć się z ryzykiem utraty prawa jazdy. Obecnie według polskiego prawa dopiero przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie skutkuje zatrzymaniem uprawnień na trzy miesiące. Zmiana wysokości limitu do 30 km/h wymusi na kierowcach spokojniejszą jazdę.

Prawo jazdy zatrzymane w każdym kraju UE

Wykroczenie skutkujące zatrzymaniem prawa jazdy popełnione w którymkolwiek kraju UE będzie trafiało do Europejskiej Sieci Praw Jazdy. Informacja o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych wydana np. w Hiszpanii, będzie obowiązywała we wszystkich państwach Unii. Służby będą miały 10 dni roboczych na przekazanie informacji o zatrzymaniu prawa jazdy konkretnego kierowcy i kolejne 15 dni na decyzję, czy zakaz prowadzenia pojazdów będzie obowiązywał w całej Unii. Ukarany kierowca dowie się o tym w ciągu 7 dni.

Będzie więcej mandatów

Nawet 40 proc. wykroczeń popełnionych przez kierowców za granicą nie jest skutecznie karanych. Nowe przepisy mają obligować państwa UE do wzajemnej pomocy w namierzeniu i pociągnięciu do odpowiedzialności pirata drogowego. Policja będzie miała maksymalnie dwa miesiące na reakcję na wniosek organów ścigania z innego kraju UE.

Nowy katalog wykroczeń drogowych i list gończy za kierowcą

Rozszerzony będzie katalog wykroczeń, za które kierowcy będą odpowiadać karnie w całej UE. Do przekroczenia prędkości czy jazdy pod wpływem alkoholu dołączą zapisy o niebezpiecznym parkowaniu i wyprzedzaniu, przekraczaniu linii ciągłej oraz o ucieczce z miejsca wypadku.