Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2% w dłuższym okresie. Przy odpowiednim zaostrzeniu kursu polityki pieniężnej Komitet spodziewa się, że inflacja powróci do celu 2%, a rynek pracy pozostanie silny. Dla wsparcia tych celów Komitet podjął decyzję o podwyższeniu docelowego przedziału stopy funduszy federalnych do 1/4 do 1/2 procenta i przewiduje, że właściwe będzie stałe podwyższanie tego przedziału. Ponadto Komitet spodziewa się, że na jednym z najbliższych posiedzeń rozpocznie zmniejszanie swoich zasobów skarbowych papierów wartościowych oraz papierów dłużnych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Oceniając właściwy kurs polityki pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował implikacje napływających informacji dla perspektyw gospodarczych.

"Komitet będzie gotowy do odpowiedniego dostosowania nastawienia polityki pieniężnej, jeśli pojawią się zagrożenia, które mogą utrudnić osiągnięcie celów Komitetu. Oceny Komitetu będą uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące zdrowia publicznego, sytuacji na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz rozwoju sytuacji finansowej i międzynarodowej.

Prognoza wzrostu PKB w dół

Wzrost PKB w USA wyniesie w tym roku 2,5-3% (wobec 3,6-4,5% oczekiwanych na 2022 r. w grudniu ub.r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2022 r. wynosi obecnie 2,8% (wobec 4% w grudniowej projekcji).

Wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 2,1-2,5% w 2023 r. (wobec 2-2,5% w projekcji grudniowej) i 1,8-2% w 2024 r. (wobec 1,8-2% oczekiwanych w grudniu).

Mediana prognoz na lata 2023-2024 wynosi odpowiednio: 2,2% i 2% (bez zmian wobec projekcji grudniowej).

Inflacja wzrośnie

Inflacja PCE w USA wyniesie w tym roku 4,1-4,7% (wobec 2,2-3% oczekiwanych na 2022 r. w grudniu ub.r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2022 r. wynosi obecnie 4,3% (wobec 2,6% w grudniowej projekcji).

Inflacja w tym ujęciu prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 2,3-3% w 2023 r. (wobec 2,1-2,5% w projekcji grudniowej) i 2,1-2,4% w 2024 r. (wobec 2-2,2% w grudniowej projekcji).

Mediana prognoz na lata 2023-2024 wynosi odpowiednio: 2,7% i 2,3% (wobec 2,3% i 2,1% w projekcji grudniowej).

Bezrobocie będzie niższe

Stopa bezrobocia w USA wyniesie w tym roku 3,4-3,6% (wobec 3,4-3,7% oczekiwanych na 2022 r. w grudniu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2022 r. wynosi obecnie 3,5% (bez zmian wobec grudniowej projekcji).

Stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 3,3-3,6% w 2023 r. (wobec 3,2-3,6% w projekcji wrześniowej) i 3,2-3,7% w 2024 r. (wobec 3,2-3,7% w projekcji grudniowej).

Mediana prognoz na lata 2023-2024 wynosi odpowiednio: 3,5% i 3,6% (wobec 3,5% i 3,5% w projekcji z grudnia).