Stopy raczej bez zmian

"Spodziewamy się, że na środowym posiedzeniu RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian. Ostatnie wypowiedzi i komunikaty większości członków RPP dają jasno do zrozumienia, że intencją Rady jest kontynuacja strategii wyczekiwania (wait and see) i podejmowanie decyzji na podstawie stopniowo napływających danych. Ponadto, można przypuszczać, że gołębie nastawienie członków RPP wzmacniają dane o strukturze PKB za III kwartał, wskazujące na mocne hamowanie popytu konsumpcyjnego i inwestycji. Nasz bazowy scenariusz zakłada utrzymanie się stóp procentowych na poziomie 6,75% do końca 2023 roku, a na pierwsze obniżki stóp procentowych naszym zdaniem Rada może zdecydować się najwcześniej w 2024 roku" - czytamy w "CitiWeekly".

Reklama

Polska gospodarka w fazie łagodnego spowolnienia

Bank ocenia, że struktura PKB w III kw. nie wskazuje na to, że polska gospodarka jest w fazie łagodnego spowolnienia.

"Przede wszystkim w III kw. odnotowano wyraźne spadki konsumpcji oraz inwestycji. Po drugie, jedynym liczącym się czynnikiem, który podbijał dynamikę PKB był dalszy wzrost zapasów, a więc kategorii, która więcej mówi o zmianach zachodzących w łańcuchach dostaw niż o zmianach popytu. Patrząc na te wskaźniki obecne spowolnienie trudno nazwać miękkim lądowaniem" - czytamy dalej.

Inflacja

Ekonomiści zaznaczają, że inflacja bazowa nadal przyspiesza, a konsumencka nie osiągnęła szczytu i jej szczyt szacowany na luty sięgający - ich zdaniem - ok. 21%.

"W sumie obraz polskiej gospodarki się nie zmienia. Jest ona w fazie hamowania/recesji, a inflacja jest wciąż w trendzie wzrostowym. Punkt zwrotny się zbliża i w przypadku obu wskaźników przypadnie zapewne na początek 2023 roku, jednak powrót do „normalności" zajmie jeszcze dużo czasu" - podsumowano.

RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., a następnie podwyższała je przez 10 kolejnych miesięcy, do września br. Łącznie podstawowa stopa referencyjna wzrosła w tym okresie z 0,1% do 6,75%. W październiku i listopadzie RPP zdecydowała o pozostawieniu poziomu stóp procentowych bez zmian.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 17,4% w ujęciu rocznym w listopadzie 2022 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7%. Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 3,6% r/r w III kw. 2022 r. wobec 5,8% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. W III kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększył się realnie o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,5%.

(ISBnews)