Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc.

Poniżej zamieszczamy informacje o decyzjach RPP.

W dniach 3-4 października 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej;

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 października 2023 r.