W porównaniu do analogicznego badania z marca zaufanie do Andrzeja Dudy spadło o 2 punkty procentowe. Miesiąc temu prezydentowi Dudzie ufało 50 proc., obecnie jest to 48 proc., co plasuje go na trzecim miejscu ex aequo z prezydentem Warszawy, wiceprzewodniczącym PO Rafałem Trzaskowskim. Wobec Dudy nieufność deklaruje 40 proc., zaś w przypadku Trzaskowskiego - 33 proc.

Najwięcej Polaków deklaruje zaufanie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni

Jednocześnie aż o 5 punktów procentowych wzrosło zaufanie do wicelidera rankingu wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniak-Kamysza; obecnie ufa mu co drugi ankietowany (50 proc.). Nieufność wobec wicepremiera deklaruje co czwarty respondent (25 proc.).

Reklama

Najwięcej Polaków (53 proc.) deklaruje zaufanie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. To również wzrost, bo w marcu ufało mu 50 proc. Polaków. Brak zaufania deklaruje wobec niego co trzeci respondent (33 proc.).

Największą nieufność respondenci deklarują wobec szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego; nie ufa mu 58 proc. Polaków. Zaufanie do prezesa Prawa i Sprawiedliwości deklaruje 31 proc. ankietowanych. B. premier Mateusz Morawiecki spotyka się z nieufnością 52 proc. badanych. Zaufanie do niego deklaruje 36 proc. z nich.

Adamowi Bodnarowi ufa 34 proc., a nie ufa 21 proc.

W przypadku premiera Donalda Tuska odsetek ufających i nieufnych jest dość podobny - zaufanie deklaruje 42 proc. Polaków, zaś nieufność - 44 proc.

W badaniu ankietowani pytani byli również o zaufanie do ministrów obecnego rządu, m.in. szefa MS Adama Bodnara oraz szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Temu pierwszemu ufa 34 proc. Polaków, a nie ufa 21 proc., natomiast 28 proc. zadeklarowało, że w ogóle go nie zna. Nieznajomość Sikorskiego zdeklarowało 11 proc. Zaufanie wyraża 40 proc., zaś nieufność - 32 proc.

Marszałek Senatu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej ufa 32 proc., nie ufa 30 proc. badanych. Szefowi MAP Borysowi Budce ufa 32 proc., nie ufa 35 proc. Wiceprezes PiS, b. szef MON Mariusz Błaszczak cieszy się zaufaniem 31 proc. i nieufnością 43 proc. respondentów. Wicemarszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 29 proc.; także 29 proc. deklaruje wobec niego nieufność.

Sławomirowi Mentzenowi ufa 23 proc., a nie ufa 31 proc.

Bartłomiejowi Sienkiewiczowi, do niedawna ministrowi kultury, ufa 24 proc., a nie ufa mu 23 proc. ankietowanych. Minister zdrowia Izabeli Leszczynie ufa 23 proc., a nie ufa 15 proc.

Jednemu z liderów Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi ufa 23 proc., a nie ufa 31 proc. Do wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka zaufanie deklaruje 23 proc., nieufność - 36 proc.; wobec wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego zaufanie wyraża 20 proc., nieufność - 12 proc. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat cieszy się zaufaniem 19 proc.; 10 proc. deklaruje wobec niej nieufność, 57 proc. jej nie zna. Ministrowi rolnictwa Czesławowi Siekierskiemu ufa 14 proc. ankietowanych, 14 proc. mu nie ufa, 57 proc, go nie zna.

Sondaż przeprowadzono w dniach 8-18 kwietnia tego roku na reprezentatywnej próbie 1079 osób, z których każda mogła wybrać jedną z metod badania - wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI).